РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Датекс

, Брой 4/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Датекс

 

съдържание на рекламата

нови изисквания!

нови възможности!

КАСОВИ АПАРАТИ И ФИСКАЛНИ ПРИНТЕРИ

ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ С ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ И КЛЕН

София 1784

бул. Цариградско шосе 115A

тел.: 02/ 816 55 00

факс: 02/ 816 55 10

е-mail: sales@datecs.bg

www.datecs.bg