РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Давид Холдинг

01.12.2016 , Брой 6/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Давид Холдинг

 

съдържание на рекламата

Bentley Advancing Infrastructure

DAVID Holding Company

Строително-информационно моделиране

Софтуер за проектиране, изграждане и експлоатация на всички типове строителни

обекти по света, от конвенционалните до някои от най-вдъхновяващите проекти на нашето време.

• По-бързо проектиране и изпълнение

• Мултидисциплинарно координиране

• Намаляване на пропуските и грешките

• Управление на цялостния жизнен цикъл

• Оптимизиране на ефективността

За всякакъв тип проекти: малки и големи, прости и комплексни. Всяко специализирано приложение предоставя информирана среда за работа - от

концептуален дизайн през документация, координация и строителство.

www.david.bg/bentley