Димни пожароизвестители

01.09.2011, Брой 4/2011 / Техническа статия / Сигурност

 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители
 • Димни пожароизвестители

Техническа статия

 

Видове, принцип на действие, актуални модели на пазара

Димните пожароизвестители са основни елементи от всяка пожароизвестителна система. Задачата им е да откриват дима във възможно най-ранен етап от появата му и да подават сигнал към пожароизвестителната централа.

Основно приложение намират точковите димни пожароизвестители, които биват оптични и йонизационни. Оптичните датчици, познати още като фотоелектрически, имат оптичен сензор на дим, състоящ се от колимиран импулсен излъчвател на светлина (най-често инфрачервена) и колимиран фотоприемник (фотодиод или фототранзистор). Фотоприемникът се разполага под определен ъгъл спрямо излъчвателя, така че фотоприемникът не улавя светлината на излъчвателя. При наличие на дим или друг аерозол неговите частици разсейват светлинния сноп от светодиода (т. нар. ефект на Тиндал) и част от разсеяната светлина попада върху фотоприемника, където се преобразува в електрически сигнал, който по-нататък претърпява сложна филтрация за предотвратяване на задействане от непожарен произход.
В помещения с голяма дължина и свободен обем се използват оптични димни пожароизвестители с поглъщане (отслабване) на интензивността на инфрачервения лъч при наличие на аерозол по пътя на лъча, наричани още линиеобразни, линийни, линейни или лъчови. Отслабването се открива от приемника, разположен на разстояние от 5 до 100 метра при строга съосност. Тези димни датчици могат да бъдат с отделни излъчвател, приемник и контролер или от отражателен тип - моноблок от трите електронни съставни части и насрещен отражател (огледален или мозайка от призми). За оптична настройка притежават лазерни устройства и механични или автоматични насочватели.
Йонизационните пожароизвестители използват малка йонизационна камера с източник на алфа-частици (америций, радий, плутоний), които йонизират въздуха в камерата и под действието на напрежение от 10 - 40 V през нея протича слаб ток. Навлизащите в камерата аерозоли причиняват няколко ефекта върху йоните - рекомбинация върху частиците, поглъщане на енергията на йоните и “натежаване” на токоносителите поради “окачване” на йони върху частици. Поради тези ефекти токът през камерата намалява. Същото става и под действие на въздушно течение. Йонизационните пожароизвестители са много чувствителни, но и нестабилни, затова след бързото развитие на оптичните сензори на дим последните преобладават в световен мащаб.
За точковите димни пожароизвестители от трите вида (с разсейване, с поглъщане и с йонизация) е в сила БДС EN 54-7 от 2000 г. с последващите го допълнения и изменения. За лъчовите димни пожароизвестители (с отделни приемник, предавател и отражател) е в сила БДС EN 54-12 от 2004 г.

Проектиране на димни пожароизвестителни системи
Съобразно СД CEN TS 54-14:2006 Пожароизвестителни системи, националните стандарти и фирмените указания, системите, базирани на точкови и линейни димни пожароизвестители се проектират по сходен начин. Отстоянията, височините на монтиране и всички препоръки във връзка с разслояването на атмосферата, въздушните течения, смущаващите фактори и други подобни особености са практически еднакви за точковите и лъчовите димни пожароизвестители.
Основен фактор е съобразяването с всички характеристики на обекта и интегрирането на пожароизвестителната система с другите сградни системи и уредби (асансьори и ескалатори, ОВК, пожарогасителна, оповестителна, системата за сградна автоматизация и всички останали).
Обикновено точковите, както и линиеобразните пожароизвестители, разчитат на наличието на таван или подобна плоскост, под която се натрупва и разстила във всички посоки затоплена смес от въздух и дим. Затова се монтират много близо под таваните, така че сензорната им част да бъде на не повече от 50 мм от тавана. Монтирането на ниска височина и в други нетипични места е добре да се планира само след физическо имитиране или компютърно моделиране на огнево-димовата обстановка в съответното място. Монтирането на пожароизвестители върху и в близост до стени, хоризонтални греди (трегери) не е допустимо, освен в изключителни случаи.
Димните датчици се монтират по правило симетрично и в най-високите части на помещенията. За йонизационните сензори са недопустими места със силни (над 5 м/с) въздушни течения, както и с въздушни пориви със скорост над 10 м/с, а за оптичните димови - силна осветеност от безинерционни променливотокови източници на светлина (луминесцентни тръби и подобни на тях източници). Тази особеност е продиктувана от физическите им принципи на действие. Точковите ПИ изискват свободно пространство от поне 0,5 м под и около тях.

Съвременните димни детектори
Понастоящем повечето точкови и линийни оптични димни пожароизвестители на водещите световни производители имат мощни микрочипове, обработващи сигналите от сензорите по сложни математични алгоритми, на базата на заложени пожарни сценарии съобразно горенето на стандартизираните огнища TF1 до TF8 и самообучаване. Датчиците имат програмируеми чувствителност и поведение при пожар. Освен това, автоматично компенсират замърсяването до допустимата по БДС EN 54-7 степен на намаляване на бързодействието, като след изчерпване на компенсацията пожароизвестителят не се задейства лъжливо, а спира да работи автоматично (“самоповрежда” се). В съчетание с адресируемостта, вградените изолатори на късо съединение и усъвършенстваните и сигурни протоколи за обмен на данни в пожароизвестителната система, интелигентните пожароизвестители са основата на съвременната пожароизвестителна инсталация с реална потребителска стойност. Редица конструктивни подобрения като централен индикатор, проста, но устойчива на огъване универсална основа без електроника, разнообразни специални монтажни основи, надеждна контактна система, ненатрапчив дизайн, удачни цветови решения и други подобни идеи и изпълнения, улесняват проектанта и инсталатора и предоставят редица предимства за ползвателите.

Пазарен преглед на актуални модели

У нас се предлага голямо разнообразие от димни пожароизвестители, като по-голям пазарен дял заемат моделите на утвърдени чуждестранни производители. Представеният пазарен преглед е съставен на базата на информация, публикувана в официалните Интернет страници на компаниите или предоставена от фирмите доставчици.

„Невидим” пожароизвестител от Bosch Системи за сигурност
Новият пожароизвестител серия 500 на Bosch Системи за сигурност се отличава с естетичен дизайн, което позволява почти незабележим монтаж в помещението и запазване на автентичния му интериор. Пожароизвестителят се слива с тавана, поради липсата на оптична камера в него и позволява на архитектите по-голяма свобода при проектиране. Принципът му на действие е базиран на виртуална оптична камера. Разполага с два оптични сензора, които следят две независими зони в пространството под него и осигуряват надежден имунитет срещу фалшиви сработвания. За още по-голяма устойчивост срещу фалшиви сработвания, към него може да се добави и сензор за газ. Пожароизвестителят се предлага в два варианта - адресируем и конвенционален. Подходящ е за помещения, изискващи съобразяване с интериорното дизайнерско решение. Освен това, гладката му повърхност е прахоустойчива и лесна за почистване, което прави серията 500 изключително подходяща и за приложения с висока степен на запрашеност (текстилни или дървопреработващи предприятия).
Отражателен линеен димооптичен датчик HOCHIKI SRA - ET от Сектрон
Отражателният линеен димооптичен датчик на Hochiki е разработван за откриване на дим в големи пространства като зали, складове, музеи, театри и други места, където използването на точкови детектори е неефективно или с много по-висока стойност. Състои се от устройство предавател/приемник и плосък отражателен елемент (рефлектор), които се монтират един срещу друг. SRA-ET е съвместим с повечето съществуващи конвенционални системи за пожароизвестяване. Не се препоръчва използването му в помещения с пряка слънчева светлина, тъй като е възможно да сработва от нея. Отражателният детектор SRA-ET покрива площ до 450 м2 и е с диапазон на работа от 5 до 30 м. Разполага с функция за автоматична компенсация. Детекторът се захранва директно от конвенционалната зона. Устройството може да се включи и към адресируема система ESP чрез адресируем модул с една или две конвенционални зони CHQ-SZM/ CHQ-Z. Линейните отражателни димни детектори SRA-ET на Hochiki се произвеждат в съответствие с европейския стандарт EN54, част 12 и са сертифицирани от LPCB и VdS.

Димен/топлинен детектор 5808LST от Канброк България
Детекторът 5808LST е комбинация от безжичен фотоелектрически димен и топлинен детектор. Подходящ е за места, където окабеляването е трудно или кабелите биха могли да представляват опасност за намиращите се в помещението материални активи. Интегрираната Smart Check технология извършва регулярни проверки за замърсяване на детектора и при необходимост от поддръжка подава сигнал. Вградена компенсираща програма коригира вариациите в чувствителността, причинени от прахта. 5808LST е UL 268 регистриран за комерсиални или резидентни приложения.


 

Оптично-димен детектор SensoMAG S30 на Телетек Електроникс
Оптично-димният детектор SensoMAG S30 се отличава със зона на покритие до 120 м2 и височина на монтажа до 16 м. Сензорът има ниска енергийна консумация в незадействано състояние - Ј50 mA и се захранва на 9 - 30 V DC. Димният детектор функционира нормално при температурен обхват от -10 до +60 °С и относителна влажност 93 ± 3% при температура 40 °С. Моделът е с размери височина 42 mm и диаметър 102 mm. Характеризира се със степен на защита IP 30.

Линеен димен детектор SPC-ET Hochiki от Писат Инженеринг
Конвенционален линеен димен детектор, състоящ се от предавател и приемник, които работят на разстояние от 5 до 100 м. Осигурява защитаема зона до 1500 кв. м. Разполага с функция за автоматична настройка на сигнала. Комплектова се с/без реле за механична блокировка. Има автоматична компенсация и автоматична настройка на силата на сигнала. Излъчващият блок може да се захрани директно от пожароизвестителната зона (или от адресния кръг). Може да се включва към адресируема система.

Фотоелектричен димен детектор Aurora S100 от ФайерТех Инженеринг
Серията фотоелектрични димни детектори Aurora са подходящи за голям диапазон от приложения. Могат да бъдат инсталирани на места, където традиционните фотоелектрични и йонозационни детектори са били ползвани, осигурявайки просто решение за системните дизайнери. Фотоелектричният детектор има подвижна камера, която може да бъде лесно почистена или подменена, улеснявайки поддръжката.

Детектор за дим RM-O-3-D от Трокс
Детекторите за дим RM-O-3-D са предназначени за предотвратяване на разпространяването на дима по въздуховодите на системи за кондициониране на въздуха. Подходящи са за управление и задействане на одобрени от органите на строителния надзор противопожарни и димоотвеждащи клапи с електрическо или електро-пневматично задвижване, сработващи при изключване на захранването. Детекторите притежават разнообразни функции за самодиагностика (замърсяване, състояние на електронните блокове) и изискват техническо обслужване само веднъж в годината. Действието им не зависи от посоката на въздушния поток. Допустимата скорост на въздуха във вентилационния канал е от 1 до 20 метра в секунда.

Аспирационни детектори от Esser by Honeywell Live Safety & Security
Серията аспирационни детектори Titanus са модулни, високотехнологични сензори с възможност за работа във всеки тип среда. Благодарение на модулната си конструкция те могат да бъдат конфигурирани за различен тип приложения от чисти и свръхчисти стаи до силно запрашени помещения и прахоуловителни вентилации. Чувствителността на детекторите варира от 0.05% до 2%, с което се покриват почти всички възможни приложения. Сред основните предимства на детекторите са висока чувствителност, нисък риск от фалшиви аларми, директна връзка към ПИЦ на Esser. Детекторите са идеалното решение за охрана на комуникационни шкафове, автоматизирани складове и стелажи особено в случаите с висока степен на запълване, чисти и свръхчисти помещения, въздуховоди и помещения с повишена степен на запрашеност.

Оптично-димен детектор Bentel 601PH от Унисек
Конвенционалният оптично-димен пожарен датчик Bentel 601PH работи при нисък волтаж: 10.5 V~33 V. Има висока резистентност към прах и замърсена среда. В условия на рязко покачване на температурата чувствителността му се увеличава. Датчикът разполага с вграден алармен светодиод, възможност за свързване на външни индикатори и е съвместим със стандартна и релейна основа.

Датчици за дим ARGUS от Шнайдер Електрик България
Димните детектори от серия ARGUS действат на принципа на разсеяната светлина. Притежават възможност за радиовръзка и силен, пулсиращ предупредителен сигнал (85 dB). Отличават се с изключително ниско потребление на енергия и функция за автодиагностика, която се изпълнява на 1 минута. Специалните датчици за дим ARGUS работят с акумулатор или на 230 V и са свързани в мрежа чрез кабелна или радиовръзка за максимална защита. При повреда или изтощен акумулатор устройствата сигнализират акустично и визуално.

Оптично-димен детектор FD 3030 от Унипос
Детекторът е предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, като реагира над определен праг на концентрация на дим в охраняваната среда. Принципът му на действие се основава на разсейването на инфрачервени лъчи от частиците дим, попаднали в оптичната камера. Чувствителността на дим се задава в заводски условия. Датчикът покрива периметър от 15 м може да се монтира на височина 11 м. Функционира нормално в работни условия от -10 до +60 °С и влажност 93 ± 3% при температура 40 оС.

Фотоелектрични димни детектори IQ8Quad от Таймекс Груп
Серията фотоелектрични димни детектори IQ8Quad са подходящи за голям диапазон от приложения. Могат да бъдат инсталирани на места, където традиционните фотоелектрични и йонозационни детектори са били използвани, осигурявайки просто решение за системните дизайнери. Фотоелектричният детектор има подвижна камера, която може да бъде лесно почистена или подменена, улеснявайки поддръжката.

Детектор IQ8Quad от Интер Системс
IQ8Quad е най-новата серия точкови детектори на Esser by Honeywell Live Safety & Security. Детекторите могат да включват светлинен сигнализатор, звуков сигнализатор и гласово оповестяване, както и комбинациите между тях. В детекторите са заложени най-новите технологии О2Т, ОТblue и OTG. О2Т е технология, разработена и патентована от Esser, позволяваща точно определяне на типа частици в камерата на детектора и, съответно, безпогрешно разграничаване на реалните опасности от фалшиви сигнали като прах, пара, цигарен дим и др. Технологията ОТblue напълно замества обичайните йонизационни детектори и е подходяща, когато се търси максимална чувствителност, като в същото време е освободена от недостатъците на йонизационните детектори. OTG серията надгражда стандартния ОТ детектор, като добавя газов сензор за откриване на СО, газ съпровождащ почти всеки процес на горене. Така конфигуриран, детекторът е способен да реагира още преди пожарът да стане видим, като предотвратява възможни отравяния с въглероден окис.

Пожароизвестители серия 420 на Bosch от Палмо
Пожароизвестителите от серията 420 на Bosch Системи за сигурност се отличават с унифицирана конструкция с един, два или три високочувствителни сензора за дим, топлина и газ, интелигентна обработка на сигналите, самодиагностика и самообучение, централен индикатор, заключване, стабилна основа без електроника, мощни чипове с памет. Пожароизвестителите са с двустранни изолатори, автоматично иницииране и адресиране, безконтактни елементи и програматори, гъвкаво софтуерно програмиране и с надеждна комуникация с централата. Серията разкрива нови възможности за изграждане и произволно разклоняване на линии с до 254 пожароизвестители, както и за адресиране и програмиране. Предлагат се и варианти с двоен оптичен сензор за дим - два светодиода (LED) -  инфрачервен и син, с общ фотоприемник. С използването на принципите на физиците Джон Тиндал и Густав Мий, пожароизвестителите от серия 420 измерват плътността на дима, откривайки различни по размер и разновидност димни частици - доказано чрез многобройни тестове за всички стандартни огнища според EN54.

Детектор Cerberus Pro от Siemens, направление Сградни технологии
Детекторите Cerberus PRO с интегрирана специална технология ASAtechnology разполагат с богат набор от параметри, които могат да бъдат настройвани спрямо спецификата на конкретното приложение. Пожароизвестителите съдържат два оптични и два термични сензора, което позволява употребата им едновременно като димно-оптични, температурни или комбинирани детектори. В допълнение, предлагат бързо и надеждно откриване на токсични въглеродни окиси в зони с повишен риск от изтичане на CO, както и откриване на тлеещи и/или възпламеняващи се пожари, като успяват да елиминират фалшиви сработвания. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Димозащита на сгради

В случай на възникване на пожар опасност представляват не само високите температури и непосредственият контакт с открития огън, а и отделящите се димни газове. В действителност те са най-честата причина (63-74% от случаите) за човешки жертви поради съдържащите се в тях отровни вещества, отделяни при горенето - газови смеси, пари, аерозоли и твърди частици, чието комбинирано действие е изключително опасно за човека.

Сектрон: Озвучителната и евакуационно-оповестителна системаПроекти, реализации

Сектрон: Озвучителната и евакуационно-оповестителна система

Озвучителната и евакуационно-оповестителна система в Sofia Ring Mall е изградена от фирма Сектрон и обхваща общите части и магазините в търговския център. Системата е Bosch Praesideo.

Самент: Инсталация на автоматични димни завеси в молаПроекти, реализации

Самент: Инсталация на автоматични димни завеси в мола

Фирма Самент бе избрана от главния изпълнител Главболгарстрой за подизпълнител по част Автоматични димни завеси. Това беше един изключително предизвикателен и никак нелесен за реализиране проект за нас.

Протех: Системи за сигурностПроекти, реализации

Протех: Системи за сигурност

Фирма Протех бе подизпълнител на главния изпълнител на обекта ГБС и отговаряше за изграждането на следните сградни инсталации: пожароизвестяване в целия обект; газово пожарогасене в помещенията с ел. табла; прахово пожарогасене в помещенията с дизелгенератори; видеонаблюдение - външно и вътрешно; контрол на достъп до част от служебните помещения, система за броене на хора и система за броене на коли.

Трокс: Широка гама CE-сертифицирани противопожарни клапи от Trox

На 1 юли 2013 г. Европейската директива за строителни продукти беше заменена от Регламент за строителните продукти, означаван като CPR.

Канброк България: Интерес предизвикаха системите за видеонаблюдениеТехническа статия

Канброк България: Интерес предизвикаха системите за видеонаблюдение

При участието си на Секюрити Експо тази година акцентирахме основно на сравнително новите UTP камери, които се явяват в някаква степен междинно звено между конвенционалните и IP камерите. Те се характеризират с висока разделителна способност и с окабеляване, което е идентично с това на IР камерите, при което видео сигналът и захранването се прехвърлят по мрежов кабел.

Пожароизвестителни системи

Видове, специфики, компонентиОпасността от възникване на пожар е един от най-сериозните рискове както за здравето и живота на хората, така и за дома и бизнеса. Правилният избор на пожароизвестителна система за жилищни сгради, административни и офис помещения, болнични заведения и промишлени обекти е най-прекият път към намаляване на риска от възникване на пожар или ограничаване на последствията от вече възникнал такъв.

Софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради

В този брой представяме преглед на най-актуалните в момента софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради. За целта редакцията се обърна към водещи доставчици на специализиран софтуер за по-подробна информация относно най-новите им продукти, поддържаната от тях функционалност и базовите им системни изисквания.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top