Димоотводни системи

Техническа статия / ОВК оборудване

  • Димоотводни системи
  • Димоотводни системи

Техническа статия

 

Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината са важен компонент от превантивната пожарозащита, предпазвайки както човешкия живот, така и недвижимото имущество. Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

 

Същност

Казано накратко системите за отвеждане на дим и топлина представляват отвори в покривната повърхност на сградата. Те се отварят автоматично или ръчно в случай на пожар, позволявайки изпускането на дима и топлината в околната среда. В допълнение тези системи могат да включват отвори в ниската част на стените, елементи за детекция на пожари, изпълнителни механизми, захранвания и др.

Вентилационните системи за отвеждане на дим и топлина трябва да бъдат оразмерени така, че да позволяват възможно най-бързото изпускане на дима и други горивни газове и да не допускат запълването на помещенията с тях при пожар. Как ще бъде проектирана системата и по какъв начин ще бъдат подредени димоотводите зависи от големината, типа и предназначението на сградата.


› РекламаПроектиране

Димоотводните системи са предназначени за началната фаза на пожара – това са първите 20 до 30 минути от възникването му до пристигането на пожарникарите и предприемането на мерки за спасяването на хора и гасенето на пожара от тяхна страна. Системата за извеждане на дима се планира така, че димът в помещението да е на слоеве. Това означава, че горната зона е задимена, докато слоят до височина от 2,50 м над пода остава с добра видимост и годен за дишане въздух. Този слой може да бъде и с по-голяма височина с цел например защита на стоки или производствени съоръжения.

За целта от горната една трета на помещението се отвежда толкова дим, колкото се отделя от пожара, а в долната една трета се доставя същото количество свеж въздух отвън. Малките помещения с площ под 200 кв. м обикновено се проектират без система за екстракция на дима, тъй като маршрутите за евакуация и пожарогасене са по-къси. Помещенията с площ над 1600 кв. м се разделят на секции чрез противодимни завеси, като по този начин димът се разпространява само в зоната под тавана, не се охлажда прекалено много и остава достатъчно горещ, за да се издигне и отведе през разположените в горната част отвори. В този случай се отварят само димоотводите в засегнатата секция.
Видове

Терминът димоотводни системи обхваща редица технологии, които се различават по работния си принцип и функцията си. Различават се димоотводни системи с естествена тяга, механични димоотводни системи, системи с диференциално налягане, димоотводни системи за гаражи, асансьорни шахти и стълбищни клетки.

Димоотводните системи с естествена тяга осигуряват отворени зони в горната една трета от помещението, през които димът се отвежда нагоре благодарение на издигането му в резултат на по-високата му температура. Те работят само ако димът е горещ, но са значително по-ефективни и по-достъпни, отколкото механичните димоотводни системи. Разбира се, димоотводните системи с естествена тяга функционират и като вентилационни отвори.

Функциите на механичните димоотводни системи се изпълняват с помощта на оборудване със задвижване, например вентилатори. Това означава, че захранването трябва да бъде гарантирано във всеки един момент, докато при системите с естествена тяга е необходима единствено енергия за отваряне на повърхностите. Механичните димоотводни системи се използват предимно за по-ниски етажи, където димът не може да бъде разсеян чрез естествена вентилация. Те могат да отвеждат и дим с ниска температура, но масовият им дебит се понижава с покачването на температурата.


 

Системите с диференциално налягане не разсейват дима, но не позволяват навлизането му по маршрутите за евакуация, като коридори и стълбища. При тях се използват вентилатори, вентилационни отвори и димоотводи, за да се осигури постоянно положително налягане в защитеното помещение, така че дим от коридора да не може да навлезе в стълбищната клетка, дори ако вратите между помещенията се ползват от евакуиращи се хора. Тук е нужно да се внимава с величината на налягането – то не трябва да е прекомерно високо, защото може да затрудни отварянето на вратите към стълбището.

Изборът на димоотводна система за гаражи зависи от площта и височината на гаражното пространство, както и от това дали гаражът е подземен или надземен. При подземните гаражи разслояването на дима не е възможно поради малката височина на помещението. Затова при тях се използват единствено тягови вентилатори, които изтласкват дима в определени зони, от които той впоследствие се отвежда. Това не осигурява защита за целия гараж, а само за голяма част от него.

Димоотводните системи за асансьорни шахти изпълняват две законови изисквания – отвеждане на дима при пожар и вентилация в случай на необходимост. За целта в шахтата се инсталират детектори за дим, а в горния й край се разполагат вентилационни отвори. Те се отварят в случай на пожар и насочват дима към горната част на шахтата за отвеждането му. Основната цел тук е да не се допусне димът да премине от един етаж на друг през асансьорната шахта. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Противопожарни клапиТехническа статия

Противопожарни клапи

Противопожарните клапи играят съществена роля в сградните системи за пожарна безопасност, поради което е важно те да функционират нормално. Разликата между добре и зле поддържана противопожарна клапа може в действителност да е решаващият фактор за спасяването или загубата на човешки живот при възникване на пожар. Затова е важно тези устройства да се инспектират, тестват и поддържат регулярно.

Internet of Things в пожарната безопасностТехническа статия

Internet of Things в пожарната безопасност

IoТ притежава потенциал да трансформира пожарната безопасност посредством извличане на допълнителна стойност от продукти, които вече са утвърдени и/или задължителни съгласно действащите наредби. Такива са например спринклерните пожарогасителни инсталации. С интегрирането на допълнителни сензори системата се превръща в интелигентно решение за пожарна защита, което минимизира риска за хората и собствеността.

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично нивоФирмена статия

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично ниво

От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ ЕООД създава и утвърждава позициите си сред лидерите на българския пазар в областта на решенията за пожарна безопасност.

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Пожарна безопасност на паркингиТехническа статия

Пожарна безопасност на паркинги

Пожар, възникнал в затворен гараж, може бързо да създаде опасна ситуация за всички хора, намиращи се в района. Поради значителната опасност от пожари от паркираните коли, пожарът, който не е открит и потушен бързо, може да се разрасне и това да затрудни угасването му.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top