РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ДМТех

01.04.2016 , Брой 2/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДМТех

 

съдържание на рекламата

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ В ОБЛАСТТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСТНОСТ

Разработени и произведени в България

Пожароизвестителна техника:

Датчици Централи Сирени Аксесоари

Сертификати - EN-54

E-Mail: office@dm-teh.com, www.dm-teh.com

Тел/факс: 064/801597, Моб: 088 999 2660