РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ДМТех

01.06.2016 , Брой 3/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДМТех

 

съдържание на рекламата

Надеждни и ефективни решения за пожароизвестителни инсталации от ДМТех

ДМТех ЕООД стартира своята дейност през 2012 г. с научноизследователска и развойна дейност в областта на системите за пожароизвестяване. Във фирмата за период от две години се разработиха, внедриха и сертифицираха широка гама от иновативни устройства. От 2015 г. ДМТех предлага на пазара, надеждни решения за пожароизвестяване и пожарна безопасност. Пожароизвестителните системи са иновативни, изградени с най-новите решения в областта на електрониката и технологиите. Екипът ни е от висококвалифицирани инженери и дизайнери с дългогодишен опит в разработването и производство на пожароизвестителна техника. При разработката на устройствата ние работим съвместно с едни от най-големите проектантски бюра и монтажни организации в България в областта на пожароизвестяването. Обратната връзка и мнението на нашите клиентите ни е от особена важност за нашите технически решения.

Всички наши разработки и произвеждани продукти отговарят на изискванията на европейските и световни стандарти. Изделията ни са сертифицирани по продуктовия стандарт EN-54. Фирмата е сертифицирана по стандарта за управление на качеството ISO 9001. Ние предлагаме пълната гама от устройства за изграждане на надеждни и ефективни пожароизвестителни инсталации: пожароизвестителни централи, пожароизвестителни датчици, повторители, токозахранващи блокове, сирени, изнесени индикатори, мрежови решения, контролери за изграждане на автоматизирани системи и др.

За една година продуктите ни вече се налагат на пазара както в България, така и в Португалия, Италия, Турция, Румъния, Сърбия, Македония, Азербайджан, Гърция.

Конвенционални системи:

Ние предлагаме конвенционалните системи за пожароизвестяване, включващи следните устройства.

1. Пожароизвестителни централи:

•FP9000-2 Пожароизвестителна централа с 2 линии

•FP9000-4 Пожароизвестителна централа с 4 линии

•FP9000-8 Пожароизвестителна централа с 8 линии

•FP9000-R Повторителен панел за изграждане на мережа до 8 централи FP9000-х

•FP9000-P Токозахранващо устройство с резервирано захранване 27,6V/3,5А

2. Пожароизвестители:

•D9000 SR Оптично-димен EN 54-7

•D9000 TA1R Термичен максимално-диференциален EN 54-5 клас A1R

•D9000 TA1S Термичен максимален EN 54-5 клас A1S

•D9000 MSR Комбиниран оптично-димен и термичен EN 54-5 клас A1R и EN 54-7

3. Сирени:

•S9000 Сирена за вътрешно приложение, (9-30)V, 96dB / 24V

4. Пожарни аксесоари:

•B9000 Основа стандартна пожароизвестители D9000

•B9000R Основа релейна

•M9000R-4/8 Модул релеен за разширение с 4 и 8 релета на панели FP9000

•M9000-485 Модул интерфейс RS 485

•S9000 Паралелен светодиоден сигнализатор за пожароизвестители

Адресни системи:

Съвсем скоро ще представим и нашите адресни системи. В момента вървят изпитванията по сертифицирането на адресните ни централи и устройства. В началото на следващата година на пазара ще пуснем две адресни системи с централи:

•FP9000А-1 един контур / 250 адресни устройства

•FP9000А-4 Модулна централа с два вградени контура и разширение до четири/до 1000 адресни устройства

Към централите ще предложим пълната гама от периферия:

•Пожароизвестител отптично-димен

•Пожароизвестител термичен

•Пожароизвестител комбиниран

•Сирена адресна

•Входно-изходни устройства