Допринасяме за създаването на ясен и ...

01.04.2008, Брой 3/2008 / Интервю /

 

Допринасяме за създаването на ясен и конкурентен строителен пазар

инж. Иван Бойков,
изпълнителен директор на Камарата на строителите
в България,
пред списание Технологичен дом

Господин Бойков, нека започнем с мнението ви за нивото на професионализъм в строителния сектор у нас?

Пъстра е картината, формирана от нивото на професионализма в бранша. И това е така, защото, според данни на Професионалния регистър на строителя, над 4 000 фирми работят в сектора, а повече от 80% от тях са представители на малкия бизнес. По тази причина голяма част от тях не са в “крак” със световните стандарти в организацията на строителния процес, а и не са в състояние да отделят сериозни средства за развитие.

В нашата страна в годините след прехода се установи мнението,че всеки би могъл да е строител и масово не се спазваха нормативните документи в бранша. В последните 5 - 6 години част от представителите на бранша натрупаха опит при изпълнението на строителни обекти по линия на европейските предприсъединителни фондове, работата в съдружие с водещи европейски строителни фирми, както и налагането на стандартите за качество и правилата на ФИДИК. Във връзка с това се наблюдава процес на професионализация и доближаване до европейските стандарти, поне на водещите 100 - 150 строителни фирми в нас.

Каква е ролята на Камарата на строителите за прилагане на европейските стандарти в областта?

Сериозна е ролята на Камарата на строителите в България за повишаване на професионализма в бранша. Работим активно в европейските структури, поддържаме контакти със сродни структури в Германия, Италия, Испания и други държави от ЕС. Сред инициативите, които провеждаме, са обучение на водещи специалисти от български фирми в областта на организацията на строителния процес чрез стажове при европейските ни колеги, прилагане на добрите европейски практики и т.н. В момента в процес на подготовка са четири проекта съвместно с немската, датската и други федерации по темата.

Областта, в която най-много сме изостанали, е електронизацията и използването на софтуерни продукти, специализирани за строителството. Доста от по-малките фирми имат проблем с работата си в Интернет, да не говорим за използването на специализирана информационни платформи за строително проектиране. Парадоксът е голям, защото България разполага със софтуерни специалисти на водещо ниво. Ето защо сред плановете ни за тази година е да положим основите на съвместна дейност с Българската асоциация на софтуерните компании.

Чувства ли се в строителния сектор недостиг на квалифицирана работна ръка?

Въпросът с квалифицирането на строителя е от огромно значение в настоящия момент. В страната има 340 професионални центрове за обучение, но стандартите на подготовка в тях са доста различни.
Бурното развитие на строителството през последните години формира недостиг на квалифицирана работна ръка, особено що се отнася до техническите ръководители, които са фундаментът на строителството. Тези хора буквално се „крадат” между фирмите. Между впрочем, Професионалният регистър осигурява пълната информация за всеки човек, зает в тази дейност. Камарата осъществява организация на процеса на обучение на тези специалисти чрез курсове в центровете за обучение. Предстои среща с Министерството на образованието и техническите университети с цел обединяване на усилията ни за решаването на този проблем.

Има данни, че около 30% от фирмите, занимаващи се със строителство, не са регистрирани в този отрасъл. Смятате ли, че Законът за Камарата на строителите решава този проблем?

Според Закона за Камарата на строителите, който бе приет през 2006 г., от първи януари тази година всяка фирма, която би желала да извършва строителна дейност в България, трябва да бъде регистрирана в Професионалния регистър и да получи Удостоверение, позволяващо й да работи в сектора. Професионалният регистър е публичен и от него всеки инвеститор би могъл да получи пълна информация за профила на фирмата, включително обем на строителните работи за три предходни години. В регистъра са описани всички направления на дейност, броят на работниците и др. По този начин всеки инвеститор разполага с достатъчно обективна база за избор на изпълнител.

Откога съществува Професионалният регистър?

Регистърът функционира от началото на октомври 2007 г., а от първи януари 2008 г. е публичен. По този начин ние спазихме всички законни срокове и работим със самочувствието, че допринасяме за създаването на достатъчно ясен и конкурентен строителен пазар.

Планирате ли съвместни действия или най-малкото информационно сътрудничество с колегите си от КИИП и КАБ?

Нещо повече, имаме амбицията съвместно с колегите от КИИП и КАБ да обединим в бъдеще информационните си масиви. По този начин ще достигнем европейските нива в областта на информационната поддръжка в строителния сектор. С колегите сме в процес на разговори и за възможностите за асоцииране, като се водим от разбирането, че сме отделни звена от цялостния процес в строителството. Също така имаме амбицията да включим в доброволната част от Професионалния регистър производителите на строителни материали, с което ще гарантираме и по-високо качество на строителството.

Мислите ли, че въвеждането на номинални или препоръчителни цени на строителните работи ще окаже положително влияние върху сектора?

Сред основните ни задачи, които са заложени в Закона и Устава на Камарата, е да публикуваме всяка година ориентировъчни цени в строителството. В момента набираме информация от областните ни представителства и се надяваме след края на настоящето полугодие да имаме окончателно решение на този въпрос.


 

Искам да подчертая, че въпреки противоречивото отношение към въвеждането на ориентировъчни цени в строителството, публикуването на подобна информация в Интернет ще даде възможност за премахване на нелоялната конкуренция, както и ще подпомогне държавните органи, занимаващи се с обществени поръчки при оценка на офертите. Подобна практика има и в Германия, където този ценник обхваща в подробности всички дейности в строителството. И ние се стремим да се възползваме от опита на немските си колеги.

Съответстват ли действащите у нас строително-технически норми на добрите европейски практики?

Действащата в момента нормативна база у нас е във висока степен хармонизирана с добрите европейски практики в областта на строителството. Черпим сериозен опит, както и участваме пряко в разработването на европейските директиви в нашия бранш чрез работата си в работни групи на Европейската строителна федерация, както и чрез пренасяне на добрите практики у нас.

Като най-динамично развиващия се отрасъл в България, изпитваме конкурентния натиск на свободния европейски пазар и това ни амбицира да поддържаме високо професионално ниво на българския строител. Макар че сме в началото на процеса, строителният сектор у нас има сериозен фундамент. В наша полза са и историческият опит, и успехите ни. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Дроновете помагат за изграждане на оптимални мълниезащитни инсталацииИнтервю

Дроновете помагат за изграждане на оптимални мълниезащитни инсталации

Как използването на дронове за въздушен оглед на обекти спомага за оптимизиране на процеса по изграждане на мълниезащити? Как се планира и протича един оглед? Отговорите в специално интервю за ТД Инсталации дава инж. Петър Йорданов, управител и маркетинг експерт на JP Electric.

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency SofiaИнтервю

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency Sofia

Материалът под формата на интервю със специалистите, работили по високотехнологичните сградни инсталации на новооткрития хотел Hyatt Regency Sofia, представя решенията, обезпечаващи функционирането на сградата – системите за автоматизация и управление на електроинсталациите и енергийната ефективност, внедрените иновации в областта на осветлението, отоплението, вентилацията и климатизацията и нововъведенията при системите за сигурност.

Данфосс, Боян Кусаров: Модерният начин на живот налага бъдещите тенденции на пазараИнтервю

Данфосс, Боян Кусаров: Модерният начин на живот налага бъдещите тенденции на пазара

Търговският директор на "Сегмент отопление" в компанията разказва за различните приложения на решенията с марката DEVI, както и за тенденциите в развитието на пазара на електрическо подово отопление в световен мащаб

За 10 години реализирахме много и интересни проектиИнтервю

За 10 години реализирахме много и интересни проекти

В специално интервю за сп. ТД Инсталации по повод 10-годишнината на Александър Електрик, управителят на фирмата разказва за реализираните проекти, предизвикателствата и очакванията си за посоката, в която ще се развива пазарът в областта на електроинсталациите у нас

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно растеИнтервю

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно расте

Екслузивен материал, посветен на българското участие в предстоящото издание на Light+Building през март т.г.

В него управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов разкрива детайли за организацията, профила на изложителите и връзката между платформата и развитието на сектора.

Мария Хаселман, директор бранд мениджмънт на изложението, коментира възможностите, които Light+Building предлага на страните от региона на Югоизточна Европа.

Когато нашият пазар се нуждае от предимствата му, BIM ще бъде като сутрешния чай или кафе…Интервю

Когато нашият пазар се нуждае от предимствата му, BIM ще бъде като сутрешния чай или кафе…

Представяме ви супер интересната гледна точка на успешно практикуващи BIM проектанти на ОВК системи - дамите Ивелина Томова и Анастасия Чернева от Проектантска компания AIHVAC Design за това що е то BIM всъщност и има ли почва у нас....


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top