РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Еар Лукс-В

, Брой 2/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Еар Лукс-В

 

съдържание на рекламата

Климатична техника, произведена в Майнбург, Германия - гаранция за качество и високи технологии.

Еар Лукс - В ООД

Тел./факс: 02/971 70 94; 971 70 95

e-mail: airlux-v@airlux-v.com

www.airlux-v.com