РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон Ко.

01.10.2013 , Брой 5/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ко.

 

съдържание на рекламата

Acti 9 продукти на Schneider Electric за мониторинг, измерване и индикация

Цифровите електромери IEM2000/2000T/2010 са предназначени за измерване на активна енергия (rms), потребявана от еднофазна или трифазна електрическа верига със или без разпределена неутрала.

Серията iEM3000 включва мерители както за директно свързване, така и с токов трансформатор, базови мерители за ръчно отчитане, MID сертифицирани мерители с импулсни изходи и мултитарифни мерители с цифрови входове, цифрови изходи и комуникации.

Всички продукти от гамата Acti 9 имат унифициран дизайн, което пести време за монтаж, разходи и пространство в таблата. Разделеното свързване на захранващите и комуникационните връзки повишава безопасността и прави окабеляването лесно.

www.akhnaton.biz