РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон Ко.

01.12.2013 , Брой 6/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ко.

 

съдържание на рекламата

Ефективност и комфорт с таймерите MINs / MINp / MINt

Чрез автоматично изключване на осветлението, вентилацията и други системи, след определено от потребителя време, MIN таймерите на Schneider Electric осигуряват енергоспестяване и комфорт. Възможността към MIN таймерите да се свържат няколко контролни бутона ги прави идеални за управление на стълбищно осветление.

Енергоспестяване

Регулируемо времезакъснение за оптимизиране степента на осветеност и на разходите;

Функция “импулсно реле” за редуциране времето на включен товар.

Лесна инсталация

Изключително лесни за монтаж - прилягат към всички електроразпределителни табла;

Механична съвместимост с електроразпределителни шини.

www.akhnaton.biz