РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

01.04.2017 , Брой 2/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

Нови захранващи блокове EPSITRON® COMPACT Power

ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА

Възможност за шинен и винтов монтаж;

Повишена изходяща мощност в алтернативни позиции на монтаж, благодарение на подобреното охлаждане;

Приложение в уреди за използване в домашна среда, съгласно EN 60335;

Лесна поддръжка чрез щепселна

технология на свързване;

Компактен дизайн, спестяващ

пространство в разпределителния шкаф.

www.akhnaton.biz

Ехнатон