РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

01.06.2017 , Брой 3/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

Нови панелметри EasyLogic PM2000

КОГАТО РАЗХОДЪТ НА ЕНЕРГИЯ ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Серия EasyLogic PM2000 на Schneider Electric е следващо поколение панелметри, които предлагат пълната измервателна функционалност за мониторинг на електрическите инсталации в едно устройство с размер 96 на 96 мм. Предлагат се в LED и в LCD разновидност на дисплея.

•Активна енергия Клас 0.5S, съгласно IEC 62053-22, и Клас 1.0, съгласно IEC 62053-21, с токови трансформатори;

•Реактивна енергия Клас 1.0 съгласно IEC 62053-24;

•Тестван в съответствие с IEC 62052-11 за 5 A, I-номинално и 1 A, I-номинално (настройваемо в процес на работа);

•Конфигуриране на парола в процес на работа за осигуряване на пусковата информация с цел избягване на пробиви;

• Опция за киберсигурност, чрез деактивиране на RS-485 порта посредством ключове на предния капак срещу неоторизиран достъп;

•LED дисплей: самомащабиране, 9+3 цифри за енергия, 4 цифри за други параметри;

•LCD дисплей: 6 цифри за самомащабиране за енергия и други параметри;

•2 конфигурируеми тарифни брояча показват стойности в зададени от потребителя мерни единици, на базата на измерената енергия;

•Опции за I/O модули: 2 цифрови входа и 2 изхода или 2 аналогови входа и 2 изхода за цялостен мониторинг;

• Монтира се с два клипса, без необходимост от монтажни инструменти;

•Компактни габарити с максимална дебелина 54 mm;

•Свързва се до 480 V AC L-L +/- 10% без токови трансформатори за категория III, двойно изолирани инсталации.

www.akhnaton.biz

Akhnaton