РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

01.06.2017 , Брой 3/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

Новият монтажен адаптер за серия 221

НОВО НИВО НА КОМФОРТ

Функционалност при разполагане на свързващите проводници;

Устойчиво захващане на малките клеми върху монтажната шина;

Допълнителни възможности за маркиране, осигуряващи прегледност в разпределителната кутия;

Монтира се както в изправено, така и в легнало странично положение върху монтажната шина, при необходимост и върху гладки повърхности с помощта на винтове;

Отворен от едната си страна, позволява задействане на лоста за отваряне на клемите дори в легнала странична позиция;

Във всяка позиция на клемата е на разположение

отвор за проверка;

Малки фиксиращи щипки осигуряват сигурно

захващане на компактните компоненти към адаптера;

Не е възможно незабелязано разхлабване на клемите.

www.akhnaton.biz

Akhnaton