РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

23.02.2018 , Брой 1/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

PFC200 апликейшън контролери - приспособени за всяка задача

„Апликейшън контролерите“ (application controllers) на WAGO са контролери от хитовата серия PFC200 с модифициран
фърмуер, който е предварително програмиран за конкретна задача. Модулен - индивидуална адаптация към специфичните
условия на обекта Функционален – широк спектър записвани величини:

Електрически величини

• ток,

• напрежение,

• cos φ,

• активна/ реактивна мощност,

• енергия и др.,

Други величини и консумативи в сградата

• газ,

• топлинна енергия,

• вода,

• компресиран въздух,

• температурни стойности и др.

Ехнатон
www.akhnaton.biz