РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

26.02.2018 , Брой 1/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

PFC200 апликейшън контролери -
приспособени за всяка задача

„Апликейшън контролерите“ (application controllers)
на WAGO са контролери от хитовата серия PFC200 с модифициран фърмуер, който е предварително програмиран за конкретна задача.
Модулен - индивидуална адаптация към специфичните условия на обекта
Функционален – широк спектър записвани величини:

Електрически величини
• ток,
• напрежение,
• cos φ,
• активна/реактивна мощност,
• енергия и др.,

Други величини и консумативи в сградата
• газ,
• топлинна енергия,
• вода,
• компресиран въздух,
• температурни стойности и др.

www.akhnaton.biz

Ahknaton