РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

18.09.2018 , брой 6/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ЛЕКОТА НА СВЪРЗВАНЕ

Клеми серия 221 за всякакъв вид проводници

• Свързване на всякакъв вид проводници
от 0,14 до 6 мм² (24-10 AWG);
• Спестяващи време за инсталатори и
производители на устройства;
• Бързо инсталирате устройства с
по-висока консумация на енергия;
• Безопасно инсталирате дълги кабелни
трасета с проводници с по-голямо сечение;
• Повдигнете оранжевия лост нагоре, вкарайте
до пълен контакт проводника и натиснете лоста надолу.

www.akhnaton.biz

ЕХНАТОН