РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

18.09.2018 , брой 6/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

Привлечете вниманието с правилните технически средства


Комбинирана лампа със зумер или сирена

Гарантира безопасност и сигурност, като осигурява надеждно алармено предупреждение в различни приложения. Светлинно-звуковите сигнални модули са лесни за инсталиране и свързване, особено когато пространството е ограничено.

• Надеждна сигнализация в приложения на близки разстояния
• Устойчиви на външна намеса след инсталация
• Множество нива на усилване на светлинния и звуковия сигнал
• Типични приложения – в сградни обслужващи системи (напр. аларми за газови инсталации, асансьори и др.)
• Различни възможности за монтаж – върху основата, на стена или на тръба
• Сигнализиране при неизправност


Многотонови LED сирени

Осигуряват безопасност и сигурност в среди с повишени естетически изисквания. Иновативният дизайн на корпуса позволява лесен монтаж в множество различни приложения.

• Отлична сигнализация на големи дистанции
• Множество нива на усилване на светлинния и звуковия сигнал
• Разнообразие от приложения, благодарение на
наличните 32 тона
• Възможност за дистанционно управление на усилването на сигнала до 3 тона
• Включва стандартизирани тонове (включително тези за противопожарни аларми)
• Типични приложения – сигнализиране за неизправност
• Възможности за монтаж – върху основата, на стена или на тръба

www.akhnaton.biz

ЕХНАТОН