РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

23.11.2020 , брой 6/2020

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ BM 230VAC RD

• "Авиационна лампа" с устойчив стъклен/метален корпус
•  Пригодена за сурови работни условия, вкл. солена вода
•  Сертифицирана съгласно германските BMVBS регулации
•  Международно призната, с нисък интензитет на светлината
•  В съответствие с Анекс 14 на ICAO
•  Качество и иновативност от WERMA

ЕХНАТОН

Индустриална автоматизация
Решения от експерти