Екосист, Христо Николов: Строителните отпадъци подлежат на преработка и повторно използване в нови проекти

18.09.2014, Брой 4/2014 / Интервю /

  • Екосист, Христо Николов: Строителните отпадъци подлежат на преработка и повторно използване в нови проекти

Интервю

 

Христо Николов, управител на Екосист,
пред сп. ТД Инсталации

Бихте ли представили дейността на фирма Екосист на читателите на сп. ТД Инсталации?
Представляваната от мен консултантска и строителна компания Екосист е създадена през 2006 г. в Пловдив. Екосист е съвременна, развиваща се компания, специализирана в областта на строителното проектиране, промишленото строителство и изграждането на комуникационни мрежи.

В периода 2007-2009 г. компанията работи агресивно в сферата на строителството на промишлени и сградни газопроводни мрежи и инсталации, а от 2010 г. до момента се развива основно в сферата на промишленото строителство и изграждането на подземни комуникационни мрежи.

През 2010 г. в компанията успешно е внедрена интегрирана система ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 от TQCSI България. Компанията ни беше отличена с приза “клиент на годината 2013” за България от TQCSI (сертифициращ орган по ISO). Фирмата е лицензирана от ДАМТН да извършва профилактика, сервизна и ремонтна дейност на газопроводни инсталации.

Кои са най-иновативните технологии за повишаване на енергийната ефективност и екологичната съобразност на сградите и съоръженията, които използвате?
Енергийната ефективност и опазването на околната среда са едни от основните средства за постигане на просперитет в обществото и това е пътят, по който трябва да се развива икономиката и политиката в дългосрочен план. Съответно, в тази посока са насочени и усилията на нашия екип. В дейността си Екосист прилага новостите в строителните технологии и работи със съвременни и качествени материали.

Част от енергоспестяващите подобрения, които Екосист съвместно със своите партньори и доставчици предлага, са: производство и монтаж енергоефективна дограма; полагане на топло- и хидроизолация на стени, подове и покриви; слънчеви системи за БГВ; енергоефективни газови котли и системи; термопомпени системи за отопление и климатизация; сградни фотоволтаични системи; абонатни станции и сградни инсталации; доставка и монтаж на енергоефективни термопанели.

Наш партньор е Изопан - водещо име в производството на сандвич панели в Европа с фокус върху продуктите и иновативните услуги. Стенните и покривни панели се отличават с висока степен на топлоизолация и херметичност на сглобките.

Сандвич панелите се използват за фасади, покриви, преградни хладилни камери, преградни стени и тавани. С тяхна помощ разходите за топлинна енергия и емисиите на CO2 могат да бъдат значително намалени.
Друго технологично решение, което използваме за изграждане на наши обекти, е шлайфаният бетон.
Разкажете за някои от най-значимите референтни обекти на фирмата. Кои от тях се оказаха предизвикателство и защо?
Сред изпълнените от нас обекти считаме всички за значими, тъй като не делим клиентите си на малки и големи и отделяме еднакво внимание на всеки. Приоритет в нашата работа е намирането и внедряването на най-подходящите технологии и материали, на възможно най-добрата цена, така че да отговорим максимално точно на изискванията на нашите клиенти.

Сред по-големите изпълнени проекти можем да изброим газификацията на Филикон - Пловдив, Агромил България - Пловдив, Завод за екструзия на алуминий Уником - Пловдив, изграждането на основни трасета от оптичната кабелна мрежа на Виваком, Близу Медиа и Броудбенд и АйТиДи Нетуърк. Също така строителството на Туристически информационен център в Перущица и реконструкцията на завод за преработка на ориз и пшеница на Агромил България в Пловдив.

Към днешна дата най-голямо предизвикателство се оказва проектирането и изграждането на собствен логистичен и офис център, чието строителство смятаме да изпълним с над 60 % рециклирани строителни материали и да постигнем максимална енергийна ефективност, тоест минимум използване на енергийни ресурси за отопление, охлаждане и поддръжка на сградите и инфраструктурата на логистичния център.


 

Какво да очакваме от Екосист в бъдеще?
Занапред нашата компания ще се старае да поддържа високите стандарти на изпълнение, които сме наложили до момента, и ще работим в посока на налагане на строителни материали и технологии, базирани на рециклиране на суровини.

На база придобития през годините опит считаме, че огромна част от отпадъците от строителни работи биха могли да бъдат преработвани и внедрени отново в изграждането на нови модерни сгради и инфраструктура. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

mydlink Home - цялостна екосистема за интелигентни домове от D-Link

Глобалният лидер в областта на мрежовите решения D-Link навлиза в територията на умните домове с ново портфолио интелигентни решения, насочени към цялостна автоматизация на дома. Технологията mydlinkФ Home е единна smart-home екосистема, която позволява на потребителите лесно и удобно да управляват осветлението, ОВК системите и другите автоматизирани инсталации както от всяко помещение в дома си, така и отдалечено.

Проектиране на сградни газови инсталации

Наредба №6 обосновава правилното проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение и доставка на природен газ. Нормативният документ е от 25.11.2004 и е утвърден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.

Сградни газови инсталации

Коментар за необходимостта от осъвременяване на нормативната база в областтаУважаеми колеги, във връзка с публикуваната в миналия брой на списание Технологичен дом статия, посветена на изисквания към монтажа и експлоатацията на сградни газови инсталации в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, получихме коментар от ст.н.

Сградни газови инсталации

Нормативни изисквания към монтажа и експлоатацията на газопроводи и газови уредиРазвитието на газификационната мрежа в битовия и обществения сектор разшири значително пазарния сегмент на уреди и съоръжения, захранвани с газ, както и на прилежащите им вътрешни газопроводни инсталации. Но използването на природния газ като екологичен и ефективен енергиен източник е свързано със спазване на система от изисквания, гарантиращи безопасната експлоатация на сградните газови инсталации.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top