РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Елект

25.10.2017 , Брой 5/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елект

 

съдържание на рекламата

Честотни регулатори за мощности от 0,75 до 75 kW.
Специално предназначени за HVAC приложения: Отопление, вентилация, климатизация и помпи.

Пловдив 4000, ул. ”Трети март” № 33
тел.: 032/ 69 35 82, факс: 032/ 69 35 83
e-mail: elect.ltd@gmail.com, www.elect.bg