Електрически лъчисти отоплителни тела

01.02.2012, Брой 1/2012 / Техническа статия / ОВК оборудване

 

Лъчистото отопление на базата на инфрачервени излъчватели е добре познато и широко използвано при отопляването на помещения с голяма височина, както и на открити пространства. Инфрачервените излъчватели са предпочитано решение поради добрия топлинен комфорт, който осигуряват, при сравнително невисоки енергийни разходи. С използването на инфрачервени отоплителни тела се постига бързо и ефективно загряване на помещението за сравнително кратко време. Сред често посочваните предимства на тези отоплителни тела е и фактът, че те насочват топлинния поток директното към отопляваната зона.

Немалкото предимства на лъчистото отопление се дължат, преди всичко на специфичния принцип на предаване на топлината от излъчвателите към обектите. При лъчистите инфрачервени излъчватели излъчваната топлинна енергия представлява електромагнитно излъчване, чиято интензивност и характеристики зависят непосредствено от температурата върху повърхността на излъчвателя. Известно е, че електромагнитните вълни с по-голяма дължина съдържат по-голямо количество енергия. Следователно, колкото по-голяма е дължината на вълната, толкова по-висок е интензитетът й на излъчване.


› РекламаЕлектрически ИЧ излъчватели
В зависимост от използвания енергоносител, инфрачервените излъчватели се разделят на уреди, работещи с електроенергия, природен газ или течно гориво. Инфрачервени излъчватели, работещи на газообразно или течно гориво, се използват предимно за помещения с голяма височина. За отопляване на помещения с малка височина или на части от сгради, които се характеризират с повишена пожароопасност, се препоръчва използването на електрически излъчватели, при които нагряването се осъществява чрез преобразуване на електрическа енергия.

Електрическите инфрачервени излъчватели се характеризират с редица предимства. Те лесно се инсталират, не се налага допълнително вентилиране на помещението и работят безшумно. Считат се за ефективно и икономично решение за отопление, а също така успешно изсушават влажни стени.

Често използван критерий за класификация на инфрачервените излъчватели е повърхностната температура на излъчвателя, според който те се подразделят на светли и тъмни. Светлите електрически излъчватели обикновено представляват тяло с изолационни свойства, около което е навит съпротивителен проводник. Повърхностната им температура достига до 2000 °С. Тъмните излъчватели достигат повърхностна температура до 700 °С и най-често биват съпротивителен проводник, монтиран в тръба, запълнена с инфузорна пръст. За да се концентрира топлинният поток в определена посока, се използва рефлектор от полирани метали. Все по-широко приложение намират и плоските керамични панели.
Минимални загуби на енергия
Предаването на топлинна енергия посредством топлинни (инфрачервени) вълни изключва необходимостта от използване на междинен топлоносител, което обяснява и минималните загуби на енергия до достигането на необходимия температурен баланс. Специфичният принцип на работа на инфрачервените отоплителни системи допринася и за намаляване подвижността на въздуха и възпрепятства образуването на течения, следствие от което е и по-ниската запрашеност. Това е причината, дори и при по-ниска температура на въздуха в помещението, поради умереното и равномерното въздействие на лъчистото отопление, хората да се чувстват комфортно и да усещат топлина, а не студ.

Отличителна характеристика от гледна точка на технико-икономическите и хигиенните свойства на системите с инфрачервени излъчватели е равномерната температура на въздуха както по вертикала, така и по хоризонтала. Излъчваните топлинни вълни не предизвикват прегряване на отделни зони, а осигуряват равномерно разпределение на топлината в него. При използването на лъчисти отоплителни тела излъчваните от тях електромагнитни вълни първо загряват предметите и хората в помещението. От своя страна, след като бъдат загрети достатъчно, те започват да излъчват топлина към околното пространство и, съответно, загряват околния въздух. Дори при навлизането на студен въздух, например при отваряне на врата, при лъчистото отопление много по-бързо се възстановява топлинният комфорт. Също така, в повечето случаи отоплителните тела разполагат с термостат за поддържане на желаната температура, като постигането й е за много кратко време след включване на отоплителното тяло.


 

В последните години все по-голямо приложение намират плоските панелни електрически лъчисти отоплителни тела, които могат да бъдат окачени на стена и често визуално наподобяват картина, стенно пано и други. В уреда инфрачервените лъчи се генерират от неметални въглеводородни проводници. Енергията се излъчва през предния панел на отоплителното тяло. С тези отоплителни тела успешно се поддържа нивото на влажност в помещението и се елиминира проблемът с дехидратацията. В повечето случаи са оборудвани със защита срещу прегряване, а също така са и водоустойчиви за допълнителна безопасност. Възможността да бъдат монтирани на стена и водоустойчивостта ги прави подходящи за бързо загряване на студени мокри помещения. Също така, те са устойчиви на удар и вибрации. Тъй като не се използват никакви отражатели, не се изисква и специална поддръжка. Предлагат се в различни размери, материали и мощности.

Сред най-често посочваните предимства на лъчистите инфрачервени отоплителни тела са: създаване на здравословен микроклимат, липсата на консумация на кислород, липсата на изсушаване на околния въздух, равномерно разпределяне на температурата в цялото помещение, липсата на конденз, спира се образуването на мухъл, високо ниво на безопасност, лесни за експлоатация и т. н. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Преносими отоплители – приложения, експлоатация и поддръжкаТехническа статия

Преносими отоплители – приложения, експлоатация и поддръжка

Приложения, експлоатация и поддръжкаПреносими отоплители обикновено се използват за аварийно или временно отопление на помещения при неизправност на основната отоплителна система или друго извънредно събитие, както и за обекти, в които е нерентабилно да се реализира постоянна отоплителна инсталация, тъй като не се обитават постоянно.Особености и приложения на преносимите източници на отоплениеДостъпните на пазара преносими отоплители обикновено са с мощност от 3 до 12 kW, като се предлага широка гама от решения, захранвани с: електричество, дизел, газ, пропан, керосин и др.

Системи за площно отопление и охлажданеТехническа статия

Системи за площно отопление и охлаждане

С нарастването на изискванията по отношение на енергийната ефективност, комфорта и практичния дизайн в съвременните домове, проектантите на ОВК инсталации залагат на все по-креативни подходи.Системите за площно отопление и охлаждане са сред най-иновативните и търсени решения през последните години поради високата си икономическа ефективност и богатите възможности за използване на възобновяема енергия.

Отопление на открити площи

Отоплението на открити площи като градини, тераси, открити търговски обекти и други би могло както да създаде комфорт през студените месеци, така и да спомогне за решаването на редица проблеми като предотвратяване на заледяването например. След въвеждане на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места възможностите за отопление на откритите пространства са едно добро решение за осигуряване на комфорт на клиенти и служители.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top