Електрически отвертки

15.07.2013, Брой 3/2013 / Техническа статия / Инструменти, материали

 

Отвертките са прости и лесни за използване ръчни инструменти, за работа с които не се изискват специални знания и умения. В повечето случаи работата с тях е лека и ненатоварваща, но при условие, че е необходимо отвиването или завиването на малък брой винтове.

При значително количество на винтовете и при ограничение по отношение на разполагаемото време за монтаж или демонтаж, работата с обикновена отвертка може да се окаже доста изморителна. В този случай предпочитани са електрическите отвертки, с които значително се повишава бързината на работа.

Тези отвертки могат да заменят механичните в почти всички техни приложения. Изключения са случаите, когато е необходима голяма сила (силно ръждясали винтове или такива в твърдо дърво), тъй като електрическата отвертка не може да я осигури. От друга страна, чупещото се рамо и осветяването на мястото на винта разкриват възможности, недостъпни за механичните отвертки.

Принцип на работа
Основни елементи на електрическите отвертки са батерия, малък електродвигател и ключ за задействане. Обикновено съставните им части са малки и леки, а конструкцията е опростена, като в много случаи липсват каквито и да било свързващи елементи.

В голямата част от отвертките батерията е акумулаторна, поради което повечето модели се предлагат и с включено към отвертката зарядно устройство. Капацитетът на акумулаторите при електрическите отвертки обикновено е 1-2 Ah. Използват се предимно два вида акумулатори, всеки със своите предимства и недостатъци.

Класическият вид са никел-кадмиевите (NiCd) акумулатори с номинално напрежение 1,2 волта на клетка. В различните модели отвертки се използват акумулатори с различен брой клетки и, съответно, различно захранващо напрежение. Основно предимство на тези акумулатори е бързото зареждане, което позволява зареждане на отвертката за 1-2 часа (в зависимост от зарядното устройство). Освен това тези акумулатори допускат около 1500 цикъла заряд-разряд.

На практика това означава, че при ежедневно зареждане и 5-дневна работна седмица могат да се използват около 6 години. И не на последно място, акумулаторите позволяват консумирането от тях на значителен ток, което е предимство при захранването на каквито и да е електродвигатели.

Три са основните им недостатъци - значителните размери и тегло, сравнително бързото саморазреждане (за 1 месец капацитетът на неизползван акумулатор намалява с 20%) и необходимостта да се разреждат напълно преди започване на заряд. Дори акумулаторът да не е бил използван месец или повече, той трябва да се разреди и наново зареди преди започване на работа.

В противен случай във вътрешността му се образуват кристалчета и капацитетът намалява, което често се нарича “ефект на паметта”. И не на последно място, недостатък е съдържанието на кадмий, който е отровен и немалко производители се стремят да избягват.

През последните години все повече отвертки използват литиеви акумулатори, които са с номинално напрежение 3,6 волта на клетка. Литиевите акумулатори са леки и имат по-малък саморазряд. Предлагат се модели, които позволяват нормална работа на отвертките дори ако не са били използвани в продължение на 18 месеца. Не са необходими специални грижи и позволяват дозареждане.

Недостатъците на литиевите акумулатори са по-високата цена в сравнение с никел-кадмиевите, по-малкият брой цикли заряд-разряд и по-дългото време на зареждане.

Сравнително по-малко са отвертките, захранвани със сменяеми галванични батерии. В отвертките се използват масово разпространените алкални батерии, като в зависимост от модела елементите могат да са до 4.

Електродвигателят на отвертките е постояннотоков, като се използва свойството му, че посоката на въртене зависи от начина на свързване на батерията и съответно - от посоката на тока. Ключовете обикновено са с 3 положения - за завиване (въртене по посока на часовниковата стрелка), за отвиване (обратно на стрелката) и изключена отвертка.
Свързването на електродвигателя към оста на отвертката обикновено става с помощта на планетен редуктор, който осигурява сигурна работа.

Особено важно за електрическите отвертки е голямото предавателно отношение на планетния редуктор (т. е. способността му да намалява в голяма степен оборотите и съответно да повишава силата, прилагана върху винта). Това позволява вграждането на леки високооборотни електродвигатели.
Параметри на отвертките
Оборотите е прието да се дават за 1 минута, обикновено се означават като об/мин или rpm. Работата с отвертки с по-високи максимални обороти е по-бърза, но изисква повишено внимание. Стойността на оборотите се дава при празен ход (свободно въртяща се отвертка), докато при завиване и отвиване те намаляват пропорционално на необходимото усилие.

Вторият важен параметър е максималният въртящ момент, който отвертката може да осигури. В Европа той се измерва в нютони на метър (Nm) и има типични стойности от 0,1 до 5-6 Nm. По принцип, колкото по-голям е въртящият момент на една отвертка, толкова по-голяма е силата прилагана върху винта.

Познаването му е необходимо при извършването на монтажни работи, където е необходим точно определен въртящ момент. Това е основната причина за съществуването на отвертки с възможност за нагласяване на желана стойност на момента, например между 0,8 и 2 Nm със стъпка 0,05 Nm.

В каталозите, а по-често само в инструкциите за работа с електрическите отвертки, като параметър се задава консумираният от тях ток за осигуряване на указания въртящ момент. Приблизителното време за непрекъсната работа с едно зареждане на акумулатора в часове се определя, като 80% от неговия капацитет в Ah се раздели с консумирания ток в ампери.

При продължителна работа с отвертката от значение са издаваният от нея шум (добре е той да не е над 70 децибела) и създаваните вибрации (желателно е да са до 3 m/s2).

Като инструменти, държани в ръка, са важни размерите и теглото на отвертките, като последното е в граници от 300 грама до 1 килограм.


 

Особености при използването
Значително по-високата цена на електрическите отвертки в сравнение с механичните налага максимално разширяване на възможностите им за приложение. На първо място, това означава голям брой лесносменяеми накрайници с различна форма (например плоски, кръстачки и шестостени) и различен диаметър. Последният обикновено е до 5-6 милиметра. Именно видът и количеството на накрайниците често са определящи при избора на отвертка. Накрайниците обикновено са поставени в подходяща кутия, която при някои модели е магнитна.

Удобно е да може да се блокира въртенето на отвертката от електродвигателя, за да се използва тя като ръчна. Това е особено полезно при започване и завършване на завиването и отвиването.

За удобство при работа на труднодостъпни места голяма част от моделите са с чупеща се в средата конструкция, която позволява предната й част да има няколко различни положения, например на 45 и 90 градуса спрямо ръкохватката.

Някои електрически отвертки са снабдени с малка лампа до накрайника, която се включва по желание на работещия и непосредствено осветява мястото на винта. В голяма част от моделите лампата е заменена с мощен светодиод.

Някои предпазни мерки
За всеки модел те са описани в инструкцията за използването му. Добре е да се има предвид, че електрическите отвертки не се препоръчват при силно влажна среда, при работа на открито в дъждовно време. Забранено е използването им в среда на запалими и избухливи газове.

Не трябва да се забравят и всички предпазни мерки при работа с други електроинструменти, независимо че електрическите отвертки са с по-малък въртящ момент и следователно - не толкова опасни. Отвертката трябва да се държи здраво, за да не бъде изпусната, особено в момента на включване.

Последното се прави едва след поставяне на накрайника във винта и тя се изключва преди отделянето й от него.

Независимо от високото качество на съвременните акумулатори и галванични елементи, възможна е тяхна повреда, свързана с изтичане на електролит. Той не трябва да се пипа, а случайно засегнато място на кожата да се измие обилно с вода. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top