РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Електрис

01.12.2014 , Брой 6/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Електрис

 

съдържание на рекламата

ПРОИЗВОДСТВО ПО МЯРКА

• ШАХТИ ОТ РЕ И РР

• ВРЪЗКИ КЪМ GRP, БЕТОН

• ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

• РЕЗЕРВОАРИ

РЕНОВИРАНЕ НА ХИДРО СЪОРЪЖЕНИЯ

www.electrisplast.com

тел.: 02 812 65 29

е-mail: plast@electris.biz