РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Елтрак България

01.02.2017 , Брой 1/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елтрак България

 

съдържание на рекламата

Хибридни решения Cat c иновативни тънкослойни модули осиryряват до 11.2 % по-голяма енергийна плътност!

A До 2.2% повече мощност на по-малка площ

B До 6% по-добра спектрална чувствителност при лоши метеорологични условия

C До 1% по-добра чувствителност при засенчване

A + B + C = До 9% повече електропроизводство годишно

За повече информация се обадете на вашия търговски представител:

Елтрак България ЕООД

бул. Европа 439; 1331 София

денонощен телефон: 0700 148 48

www.eltrakbulgaria.com

София: 02/818 31 81

Бургас: 056/80 68 51

Варна: 052/57 44 00

Стара Загора: 042/28 00 80