Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

30.04.2020, брой 2/2020 / Техническа статия / Осветление

  • Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради
  • Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради
  • Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради
  • Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

Техническа статия

 

Съвременните технологии в областта на осветлението предлагат множество опции за повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради. Сред най-популярните стъпки в тази посока са провеждането на енергийни одити или обследвания, идентифицирането на възможности за икономия на електроенергия, внедряването на системи за управление на осветлението и енергиен мениджмънт, както и подмяната на остарелите осветители с по-високоефективни варианти.

Технологични възможности

Осветлението е сред услугите, които имат най-голям дял в общата консумация на електроенергия от публичния сграден фонд. Масовото използване на осветителните инсталации в тъмната част на денонощието е и сред водещите фактори за пиково потребление на електричество на една обществена сграда. Ето защо редица програми, регулаторни инициативи и финансови схеми на национално, регионално и глобално равнище стимулират внедряването на светодиодно осветление в качеството му на по-ефективна алтернатива на конвенционални осветителни технологии като луминесцентните и метал-халогенните лампи, крушките с нажежаема жичка и т. н.

LED осветлението се отличава с до 85% по-малка енергийна консумация в сравнение с последните, което го прави и най-подходящият вариант за ретрофит на остарелите и неефективни осветители в много обществени сгради. Сред предимствата на светодиодните крушки са много по-дългият им жизнен цикъл, по-малкото количество излъчвана отпадна топлина, по-високата им разходна ефективност, както и липсата на живак в съставните им елементи. Експерти изчисляват, че един добре проектиран LED осветител може да запази 90% от първоначалната си светлинна мощност дори след 70 хил. работни часа. Това е почти два пъти по-дълъг експлоатационен период в сравнение с този при традиционно считаните за дълговечни луминесцентни светлоизточници.

Енергийни одити

Голяма част от програмите и инициативите за повишаване на енергийната ефективност на публичния сграден фонд залагат на инструменти за по-добро разбиране и анализиране на тенденциите в енергийното потребление – цените на електроенергията, управлението на пиковото натоварване и др. Проучването на възможностите във връзка с осветлението е свързано с провеждането на енергийни обследвания, които да идентифицират потенциала за енергоспестяване в обществените сгради с различно предназначение.

Енергийните одити се провеждат от сертифицирани за целта организации, които използват специално технологично оборудване, за да обследват работата на осветителните инсталации в сградата. В резултат от инспекцията енергийният одитор изготвя доклад, който най-общо включва цел, обхват и рамки на изследването, базова линия на потреблението и фактори, подлежащи на корекция. Включени са и критерии за оценяване на отделните възможности за повишаване на енергийната ефективност, набор от препоръки и план за действие, както и описание на очакваните ползи.
Най-общо, подобни обследвания на осветлението в обществени сгради препоръчват подмяна на морално и материално амортизираните осветителни системи с високоефективни LED осветители, както и въвеждането на платформа за енергиен мениджмънт и/или управление на осветлението. Тези препоръки се обосновават с детайлен технически, икономически и финансов анализ, като се посочват и използваните измервателни техники, както и методите за верифициране на резултатите.


› Реклама


Ползи от внедряването на LED осветление

Ползите от ретрофита на конвенционалните осветителни системи в една обществена сграда със светодиодни аналози могат най-общо да бъдат класифицирани в две групи – физически и финансови. Предимствата на LED осветлението са напълно измерими. Светодиодните лампи се отличават с много по-директен светлинен поток и с подходящата оптична система могат да бъдат насочени по-ефективно да осветяват желаната зона. В допълнение, те не съдържат опасни вещества, което ги прави по-екологичен вариант.

При LED осветлението почти не е необходима поддръжка, а подмяната на светлоизточниците е в пъти по-рядка от тази при конвенционалните технологии. Така за един и същи период от време ще са необходими по-малко на брой LED крушки, което допълнително повишава екологосъобразността на този тип осветление.

Оптимизиране на поддръжката

Поддръжката на огромния брой осветители в една обществена сграда може да се окаже сложен, тромав и бавен процес. В зависимост от предназначението на сградата отделни зони от осветителните инсталации обикновено се използват в рамките на доста продължителен период от денонощието. Физическите усилия и разходите, свързани с инспекцията и подмяната на изгорелите крушки, често се оказват сериозно перо от сградния бюджет.


 

В допълнение към по-ниските сметки за електроенергия, светодиодните осветители изискват много по-рядка подмяна, а поддръжка в общия случай при тях изобщо не е необходима. Ето защо, въпреки по-високата първоначална инвестиция, необходима за закупуването им, те се доказват като по-рентабилно решение в дългосрочен план. Много по-редки са и случаите, в които дейността на сградата трябва да бъде прекъсвана за подмяна на осветлението, което допълнително пести разходи.

Възможности за управление

Сред най-отчетливите предимства на светодиодното осветление са възможностите за неговото управление, които отсъстват при конвенционалните технологии. LED крушките могат да бъдат димирани в зависимост от моментните нужди, да бъдат променяни цветът на светлината/ цветната им температура, както и да бъдат централизирано управлявани с помощта на цялостна система за контрол на осветлението. Една такава платформа може да включва датчици за дневна светлина, заетост на помещенията и други сензорни решения, на база данните от които да се прилага цялостна стратегия за управление на осветлението с цел повишаване на енергийната ефективност.

На пазара се предлагат все повече осветителни продукти с интелигентни функции, които позволяват автоматично адаптиране спрямо условията в помещението, зониране и задаване на отделни осветителни сценарии, както и интегриране към по-висши йерархични платформи за сградна автоматизация. Така, в допълнение към широките възможности за енергоспестяване, LED технологията позволява и постигане на оптимален визуален комфорт за работещите и пребиваващите в сградата. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Модулиращи кондензни котлиТехническа статия

Модулиращи кондензни котли

Кондензните котли на природен газ с опция за модулиране на мощността позволяват повишаване ефективността на горене до 96%. Те предлагат избор от различни степени на интензивност на горене и разход на гориво, чрез които гъвкаво и ефективно могат да бъдат покрити променливите нужди от отопление или от комбинирано отопление с производство на битова гореща вода (БГВ) на една сграда.

Сградни осветителни системи с гласово управлениеТехническа статия

Сградни осветителни системи с гласово управление

Много съвременни производители на осветителни компоненти и системи интегрират възможности за гласов контрол в продуктите си.

Тази пазарна тенденция е провокирана от възможностите за все по-тясно интегриране на осветлението в платформите за сградна и домашна автоматизация, както и от разширяването на технологичните модели за управление на интелигентната осветителна техника.

Интелигентно аварийно осветлениеТехническа статия

Интелигентно аварийно осветление

Аварийното осветление от ново поколение разполага с допълнителен набор от функции, който не само оптимизира мониторинга и поддръжката му, но позволява и интегрирането му в цялостни платформи за сградна автоматизация и консолидираното му управление с останалите сградни системи и услуги.

На пазара вече се предлагат интелигентни системи за аварийно осветление, които елиминират нуждата от времеемка и сложна конвенционална инспекция.

Съвременни тенденции в интелигентното сградно осветлениеТехническа статия

Съвременни тенденции в интелигентното сградно осветление

Решенията в областта на интелигентното осветление непрекъснато се развиват и еволюират в синхрон с изискванията на устройствата и приложенията от най-ново поколение, разработени за непрекъснато разрастващата се IoT (Internet of Things) екосистема

Light + Building отбелязва 20-годишен юбилей през 2020 г.Бизнес

Light + Building отбелязва 20-годишен юбилей през 2020 г.

Най-новите решения, породени от разширяването на пазарите в световен мащаб, ще бъдат представени от множество изложители във Франкфурт на Майн от 8 до 13 март 2020 г.

Актуални тенденции при отоплителните котлиТехническа статия

Актуални тенденции при отоплителните котли

Технологиите при котлите за битово отопление и водоподгряване непрекъснато се развиват в посока по-висока ефективност, улеснена инсталация, усъвършенствано управление и интелигентна функционалност.

Глобалният пазар на съвременни отоплителни котли непрекъснато нараства вследствие комбинация от фактори, основната сред които е масовата потребност от подмяна на остарелите и нискоефективни системи в световен мащаб.

Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталацииФирмена статия

Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталации

Гергана Константинова, инженер продажби в Данфос ЕООД, разкава пред сп. ТД Инсталации повече за хидравличното балансиране на ОВК системи, за акцентите в продуктовото фолио на компанията в тази сфера, както и за фирмените решения, насочени към превенция на легионела.

"Вентилът на Данфосс MTCV осигурява необходимата температура на вода в системата чрез автоматично адаптиране към динамичното потребление на топла вода", споделя тя. "Инсталирането на MTCV вентили в системата води след себе си редица предимства като енергоспестяване, по-малка загуба на вода, подобряване на комфорта, намаляване на риска от появата на легионела, усъвършенстване и устойчивост на инсталацията."

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветлениеТехническа статия

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветление

LED технологията намира все по-голямо приложение във вътрешното осветление на жилищни и търговски обекти. Експертите прогнозират, че глобалният пазар на вътрешно LED осветление ще продължи да расте през идните години с ускорени темпове, съответстващи на технологичните му предимства пред конвенционалните технологии.

Важно условие с оглед безпроблемната и продължителната му експлоатация е то да бъде осигурено с подходяща защита от пренапрежение.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top