Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

брой 2/2020 / Техническа статия / Осветление

  • Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради
  • Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради
  • Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради
  • Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

Техническа статия

 

Съвременните технологии в областта на осветлението предлагат множество опции за повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради. Сред най-популярните стъпки в тази посока са провеждането на енергийни одити или обследвания, идентифицирането на възможности за икономия на електроенергия, внедряването на системи за управление на осветлението и енергиен мениджмънт, както и подмяната на остарелите осветители с по-високоефективни варианти.

Технологични възможности

Осветлението е сред услугите, които имат най-голям дял в общата консумация на електроенергия от публичния сграден фонд. Масовото използване на осветителните инсталации в тъмната част на денонощието е и сред водещите фактори за пиково потребление на електричество на една обществена сграда. Ето защо редица програми, регулаторни инициативи и финансови схеми на национално, регионално и глобално равнище стимулират внедряването на светодиодно осветление в качеството му на по-ефективна алтернатива на конвенционални осветителни технологии като луминесцентните и метал-халогенните лампи, крушките с нажежаема жичка и т. н.

LED осветлението се отличава с до 85% по-малка енергийна консумация в сравнение с последните, което го прави и най-подходящият вариант за ретрофит на остарелите и неефективни осветители в много обществени сгради. Сред предимствата на светодиодните крушки са много по-дългият им жизнен цикъл, по-малкото количество излъчвана отпадна топлина, по-високата им разходна ефективност, както и липсата на живак в съставните им елементи. Експерти изчисляват, че един добре проектиран LED осветител може да запази 90% от първоначалната си светлинна мощност дори след 70 хил. работни часа. Това е почти два пъти по-дълъг експлоатационен период в сравнение с този при традиционно считаните за дълговечни луминесцентни светлоизточници.

Енергийни одити

Голяма част от програмите и инициативите за повишаване на енергийната ефективност на публичния сграден фонд залагат на инструменти за по-добро разбиране и анализиране на тенденциите в енергийното потребление – цените на електроенергията, управлението на пиковото натоварване и др. Проучването на възможностите във връзка с осветлението е свързано с провеждането на енергийни обследвания, които да идентифицират потенциала за енергоспестяване в обществените сгради с различно предназначение.

Енергийните одити се провеждат от сертифицирани за целта организации, които използват специално технологично оборудване, за да обследват работата на осветителните инсталации в сградата. В резултат от инспекцията енергийният одитор изготвя доклад, който най-общо включва цел, обхват и рамки на изследването, базова линия на потреблението и фактори, подлежащи на корекция. Включени са и критерии за оценяване на отделните възможности за повишаване на енергийната ефективност, набор от препоръки и план за действие, както и описание на очакваните ползи.
Най-общо, подобни обследвания на осветлението в обществени сгради препоръчват подмяна на морално и материално амортизираните осветителни системи с високоефективни LED осветители, както и въвеждането на платформа за енергиен мениджмънт и/или управление на осветлението. Тези препоръки се обосновават с детайлен технически, икономически и финансов анализ, като се посочват и използваните измервателни техники, както и методите за верифициране на резултатите.
Ползи от внедряването на LED осветление

Ползите от ретрофита на конвенционалните осветителни системи в една обществена сграда със светодиодни аналози могат най-общо да бъдат класифицирани в две групи – физически и финансови. Предимствата на LED осветлението са напълно измерими. Светодиодните лампи се отличават с много по-директен светлинен поток и с подходящата оптична система могат да бъдат насочени по-ефективно да осветяват желаната зона. В допълнение, те не съдържат опасни вещества, което ги прави по-екологичен вариант.

При LED осветлението почти не е необходима поддръжка, а подмяната на светлоизточниците е в пъти по-рядка от тази при конвенционалните технологии. Така за един и същи период от време ще са необходими по-малко на брой LED крушки, което допълнително повишава екологосъобразността на този тип осветление.

Оптимизиране на поддръжката

Поддръжката на огромния брой осветители в една обществена сграда може да се окаже сложен, тромав и бавен процес. В зависимост от предназначението на сградата отделни зони от осветителните инсталации обикновено се използват в рамките на доста продължителен период от денонощието. Физическите усилия и разходите, свързани с инспекцията и подмяната на изгорелите крушки, често се оказват сериозно перо от сградния бюджет.


 

В допълнение към по-ниските сметки за електроенергия, светодиодните осветители изискват много по-рядка подмяна, а поддръжка в общия случай при тях изобщо не е необходима. Ето защо, въпреки по-високата първоначална инвестиция, необходима за закупуването им, те се доказват като по-рентабилно решение в дългосрочен план. Много по-редки са и случаите, в които дейността на сградата трябва да бъде прекъсвана за подмяна на осветлението, което допълнително пести разходи.

Възможности за управление

Сред най-отчетливите предимства на светодиодното осветление са възможностите за неговото управление, които отсъстват при конвенционалните технологии. LED крушките могат да бъдат димирани в зависимост от моментните нужди, да бъдат променяни цветът на светлината/ цветната им температура, както и да бъдат централизирано управлявани с помощта на цялостна система за контрол на осветлението. Една такава платформа може да включва датчици за дневна светлина, заетост на помещенията и други сензорни решения, на база данните от които да се прилага цялостна стратегия за управление на осветлението с цел повишаване на енергийната ефективност.

На пазара се предлагат все повече осветителни продукти с интелигентни функции, които позволяват автоматично адаптиране спрямо условията в помещението, зониране и задаване на отделни осветителни сценарии, както и интегриране към по-висши йерархични платформи за сградна автоматизация. Така, в допълнение към широките възможности за енергоспестяване, LED технологията позволява и постигане на оптимален визуален комфорт за работещите и пребиваващите в сградата. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Водещите принципи в офис осветлението през 2024Бизнес

Водещите принципи в офис осветлението през 2024

В ерата на динамичния офис дизайн осветлението, съчетаващо форми и функционалност, създава работни пространства, които не само са добре осветени, но и са грабващи визуално и съобразени с разнообразните потребности на съвременната работна сила. Тези тенденции в осветлението са изключително важни за това да се гарантира, че работното пространство насърчава иновативност и сътрудничество между служителите и поддържа доброто им благосъстояние.

ОВК тенденциите на 2024Бизнес

ОВК тенденциите на 2024

Индустрията за производство на оборудване за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) еволюира с бързи темпове, водена от технологични иновации и увеличаващ се фокус върху устойчивостта. С навлизането в 2024 г. могат да бъдат откроени няколко ключови тенденции, оформящи бъдещето на ОВК системите както в жилищни, така и в търговски сгради. Вижте кои са те!

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и ПловдивБизнес

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и Пловдив

На 17 и 18 май т. г. в Пловдив и София се проведоха специализирани семинари на тема "Системи за битово отопление и климатизация", организирани съвместно от Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning и официалния представител на марката Актон Електроникс ООД. Над 150 професионалисти присъстваха на събитията и получиха детайлна информация за новата серия битови климатици airHome и термопомпите въздух-вода Yutaki.

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023Събития

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023

Ще се проведе на 30 март т. г. 10:00 до 13:00 часа в Интер Експо Център, ще бъде с практическа насоченост и ще постави акцент върху най-иновативните технологии в бранша. Издателство TLL Media е тематичен съорганизатор и модератор на модула.

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасностСъбития

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасност

Между 13 и 15 март желаещите ще могат да посетят демонстрационния камион на бул. "Цариградско шосе" № 319 (сградата на Bau Academy), като организаторите са предвидили и съпътстваща програма.

LED прожекториТехническа статия

LED прожектори

LED прожекторите намират все по-широко приложение в съвременния сграден сектор. Тази тенденция е следствие от множеството предимства, които светодиодната технология предлага на потребителите в сравнение с конвенционалните решения за осветление като халогенните, компактните флуоресцентни лампи и крушките с нажежаема жичка. LED осветителите са универсално, гъвкаво, енергийно- и разходно-ефективно решение с дълъг експлоатационен цикъл, подходящо както за ново строителство, така и за проекти по ретрофит на осветлението в съществуващи сгради и обекти.

Тенденции в хотелското осветлениеТехническа статия

Тенденции в хотелското осветление

Модерните хотели днес предлагат много повече възможности на посетителите си от настаняване, престой и отдих. С помощта на съвременните технологии за сградна автоматизация тези обекти се превръщат в комплексни екосистеми, които осигуряват персонализирано преживяване в комбинация с оптимален комфорт и множество интелигентни функции.

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркингиТехническа статия

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги

Важно е осветлението да позволява ясно идентифициране на превозните средства, обектите и приближаващите се хора, както и да дава възможност за цветово разграничаване и интерпретиране. Осигуряването на добре осветени зони на паркингите не само спомага за безопасността на придвижващите се превозни средства, но предлага и по-предразполагаща среда за хората, оставящи или прибиращи паркираните си автомобили.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top