Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник

11.07.2013, Брой 3/2013 / Проекти, реализации /

 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник
 • Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник

Проекти, реализации

 

Една от най-новите и модерни многопрофилни болници в София Сити Клиник бе открита през декември 2012 г. Реализацията на проекта, която включва смяна в предназначението на съществуваща сграда до пълната й преработка в МБАЛ с ДКЦ Сити Клиник, и всички фази от проектиране до получаване на разрешение за ползване, отнема 10 месеца и 4 дни. Главен изпълнител на обекта е фирма Калистратов Груп, коментираха за сп. ТД Инсталации от болничното заведение.

“Сити Клиник съчетава високотехнологично оборудване, приложение на най-добрите диагностично-лечебни практики и професионален медицински екип. Лечебното заведение е официален партньор на Harvard Medical School и Arizona Heart Institute. Екипът на Сити Клиник е лидер в инвазивната кардиология, ангиология и флебология, електрофизиология, кардиохирургия, съдова хирургия, гастроентерология, неврология и образна диагностика. Болницата и диагностично-консултативният център са оборудвани с първия у нас и в Централна и Източна Европа магнитен резонанс с ултрависоко поле - 3 Тесла.

По отношение изграждането на сградните инсталации един от основните ни критерии при избора на доставчици бе гарантирането на изпълнение на високо ниво, възможността за реализация на ускорени доставки и работа на трисменен режим. 80% от инсталираното активно оборудване, включително медицинско такова, е нискоенергиен клас А+ и отговаря на последните норми за енергийна ефективност.

Най-голямото предизвикателство при реализацията на обекта бяха изключително кратките срокове, затрудненията от съобразяването със съществуващата сграда и удълженото работно време. При изпълнението се залагаше на оборудване последно поколение и автоматизация на процесите, с оглед избягването на човешки грешки и оптимизиране енергийното поведение на сградата”, заявиха от Сити Клиник.

Електроинсталациите в Сити Клиник
са изпълнени от фирма Белитех. Електрооборудването е на доказани лидери в своята област като ABB и Schneider Electric. Системата е с интегрирани модули за контрол и автоматизирано управление, поясниха възложителите.

“При изпълнението на обект Сити Клиник фирма Белитех изпълни електроинсталациите ниско напрежение, мълниезащитна и заземителна инсталации, електротабла и слаботокови системи, включващи: пожароизвестителна система, система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение, структурна кабелна система, система за озвучаване и оповестяване, сигнално-охранителна система. Изпълнението на всички инсталации на сградата бе огромно предизвикателство с оглед голямата инсталирана мощност, многото технологични консуматори, строгите изисквания на нормативната уредба, отнасящи се до такъв тип обекти, стриктните изисквания на доставчиците на медицинското оборудване за клиниката, желанието на инвеститорите да получат качествен продукт, отговарящ на световните стандарти за болнично обслужване, както и много кратките срокове за изпълнение”, коментира инж. Д. Димитров, изпълнителен директор на фирма Белитех.

“Част от спецификите, продиктувани от предназначението на сградата, са: изграждането на заземителна инсталация със съпротивление по-малко от 1 ом, за да се отговори на изискванията на доставчиците на специализираното медицинско оборудване от Philips; заземяване на подовете на операционните зали; спазване на изискванията по отношение на кабелни скари, типове кабели, разположение на изводи и мощности; изграждане на структурна кабелна система категория 6 А с апаратура на R&M Швейцария; изграждане на всеобхватна система за контрол на достъпа, осигуряваща контролиран достъп до помещенията в сградата, управляваща автоматични врати и интегрирана със системата за пожароизвестяване.

Внедреното оборудване за всички системи в сградата е на водещи производители и е с доказано качество. Изборът на подобно оборудване е продиктуван от желанието на инвеститорите и на изпълнителите да се изгради болница от световно ниво, както и от самата специфика на такъв тип сгради, непозволяваща компромис с качеството на влаганите продукти.

Електротаблата са оборудвани с апаратура на ABB, като дефектнотоковите защити са с клас А, където е необходимо да се осигури безпрепятствена работа на апаратурата. Всички монтирани ключове и контакти са на Schneider Electric  серия Unica. Използваните осветителни тела са на Philips, като там, където е необходимо, са вложени осветителни тела за чисти помещения.

Резервно електрозахранване
Внедреното решение за резервно непрекъсваемо захранване в Сити Клиник е доставено и инсталирано от фирма Ню Систем. “Имайки предвид, че болниците са с “0-ва” категория откъм резервираност, ние предоставихме специфично комплексно решение за резервно непрекъсваемо захранване. Инсталирахме UPS Riello 3x300 kVA комплексно с автоматичен дизел генератор SDMO 1000 kVA, които подсигуряват нормалната работа на инсталациите и специфичното оборудване при отпадане на постоянното захранване”, коментираха от компанията.

Системи за сигурност
Изградената система за пожароизвестяване е адресируема, на английския производител Kentec Electronics и осигурява откриването на пожари в ранен стадий, надеждност при работа и лесна употреба от персонала”, заяви изпълнителният директор на Белитех. “Инсталиран е и софтуер за наблюдение и управление на системата с карти на обекта, позволяващи онагледяване на информацията от системата. Внедрената система за контрол на достъпа е на CDVI и позволява пълна функционалност по отношение на управление на достъпа на всички служители, пациенти и посетители в болницата, както и по отношение на извеждане на справки по различни критерии. Системата за видеонаблюдение осигурява непрекъснато наблюдение и запис на всички входно-изходни точки на болницата, както и на други възлови помещения. Използваната техника е на CNB и Hikvision.

Системата за озвучаване и оповестяване позволява излъчването на автоматични и ръчни аварийни съобщения в обекта, както и възпроизвеждането на фонова музика във фоайетата и други общи помещения. Изградени са и локални озвучителни системи за операционните зали, осигуряващи комфорт на опериращите хирурзи. Използваната техника е на испанския производител Optimus - един от водещите световни производители на техника за публично оповестяване, на който сме официален представител за България.

Сигнално-охранителната система е производство на Paradox, като специално за прилежащата към болницата аптека охраната се осигурява от инфрачервени бариери за прозорците и вратите, вибрационен детектор за касата с опиати и обемни датчици.
Като цяло използваното качествено оборудване и внедрените системи позволяват безпрепятствена работа на болницата и правят постигането на високи стандарти за болнично обслужване по-лесно постижима цел”, допълни инж. Димитров.

Системата за сградна автоматизация
Изпълнител на интегрираната система е фирма Ню Систем. Системата за сградна автоматизация е базирана на продуктовата гама PX системни контролери на Siemens и съответния софтуер Desigo Insight, заявиха от Ню Систем. „Системата обхваща управление на три броя водоохлаждащи агрегати, единият от които изключително важен, тъй като работи съвместно с ядрено-магнитния резонанс и осигурява нормалната му работа.

Системата извършва каскадно управление на 9 бр. газови котли по външна температура. Съществена част от системата е и управлението на 7 бр. климатични камери, две от които обслужват операционни зали. Специфичното при четири от тях е, че управлението се извършва по подавана температура, като се следи скоростта на подавания въздушен поток и съответната влажност. Има възможност за изсушаване или овлажняване на въздуха посредством пароовлажнители. Следи се за замърсеност на филтрите чрез диференциални пресостати.

Системата включва и управление на зонови подгреватели, които регулират температурата в съответното помещение чрез зонови вентили. BMS извършва управление на скоростите на въздушна завеса, както и следене на състоянието й. Не трябва да пропускаме и контрол на осветителните кръгове вътре в сградата. Основна част от системата за автоматизация и контрол е и индивидуалния стаен контрол, осъществен посредством KNX термостати на 60 зони. Към системата са интегрирани 17 бр. VRF тела; 1 бр. мултимер; алармени сигнали от дизел генератора. Наблюдава се състоянието на трафопоста, UPS, пожароизвестителната система, системата за медицински газове, системата за видеонаблюдение, тази за оповестяване, както и противообледенителна система в топло-студов център”, допълниха от Ню Систем.

Повиквателна система
Фирма Ню Систем е изпълнител и на повиквателната система в Сити Клиник. „Болничната повиквателна система е от най-ново поколение. Базирана е на IP оборудване и осигурява двупосочна гласова комуникация между пациент и медицински персонал. Т. нар. “VISOCALL IP Nurse call system” отговаря на всички европейски норми и стандарти за болнични заведения. Тя е първата подобна система, изградена на Балканския полуостров, даваща максимална сигурност на пациентите и информираност на болничните екипи, така че да могат да реагират максимално бързо и адекватно в различни спешни ситуации”, коментираха от компанията.

Осветителни системи
Изпълнител на системата за осветление е фирма Белитех, реализирала инсталацията чрез главния изпълнител на обекта Калистратов Груп. Осветителните тела са последно поколение висок клас енергийно ефективни LED осветителни тела на фирмата Philips, за което имаме издаден и съответния зелен сертификат на Philips, заявиха от Сити Клиник.

“Успяхме да създадем модерно и прецизно балансирано светлинно решение”, коментира Теодор Малчиев, Segment Manager Indoor Lighting, Philips Bulgaria. “Според изследвания на болнични заведения атмосферата, която създава осветлението, светлинният дизайн и изборът на осветителни тела, освен функционална, играят решаваща роля в създаването на среда, допълнително подпомагаща лечението на пациентите. В концепцията си за осветление за Сити Клиник използвахме нашия дългогодишен световен опит в областта в съчетание с местните особености, за да създадем уникална среда във всяка една функционална зона на клиниката.

Следвайки стриктно европейските стандарти (ниво на осветеност, равномерност, коефициент на заслепяване, индекс на цветопредаване за всяко типово помещение), българското законодателство и специфичните изисквания на клиента, успяхме да създадем модерно и прецизно балансирано светлинно решение, базиращо се на най-висок клас LED осветителни тела (~40%) и високоефективни луминесцентни (T5) такива. Този уникален продуктов микс от висококачествени и енергийно ефективни продукти пестят електроенергия, имат минимални разходи по поддръжка и по този начин намаляват драстично CO2 емисии на болницата.

Атрактивното осветление на лобито и рецепцията спомага за по-приятна и уютна обстановка за пациентите, като същевременно ги насочва към различните кабинети. Осветлението в коридорите изцяло кореспондира с това в близките зали и кабинети. По този начин се избягва голямата разлика в нивата на осветеност при преминаване от едно помещение в друго, което допринася за общия комфорт и намалява умората на персонала. Използването на най-висок клас светодиодни осветителни тела (Philips LuxSpace) в тези области позволяват на клиниката да спести до 50% електроенергия в сравнение с конвенционалните такива и да възвърне бързо направената инвестиция.

Общото осветление в болницата е реализирано в неутрална бяла светлина (4000 К). Въпреки това в някои от акцентите, както и в пациентските помещения, може да се открие и топла бяла светлина (3000 К), която допълнително допринася за създаването на приятна и успокояваща атмосфера.

Осветлението в пациентските стаи е разнообразно и е комбинация от LED и конвенционални осветителни тела. То е съобразено с различните функции на тези помещения и може лесно да се променя от много уютно, хотелски тип меко осветление към силно интензивно (над 1000 lx) за извършване на различни медицински манипулации, при това без да се нарушава спокойствието на пациентите в съседство. Използваните висококачествени LED осветителни тела (Philips StylID) като нощни лампи не излъчват топлина и допринасят за индивидуалния комфорт на пациента. През нощта ефирното скрито LED осветление (Philips Wall Marker LED) осигурява нужните нива на безопасност в стаята, като същевременно не пречи на съня и почивката на пациентите. Решения от декоративния каталог на Philips (Massive) използвахме в баните и тоалетните на пациентските стаи.

Медицински помещения - операционни, интензивни отделения, образна диагностика, специализирани кабинети и други представляват приблизително 30% от общата площ в клиниката. В тези помещения използваме различни решения, съобразени с различните функционалности, основно луминесцентни тела за чисти помещения (Philips Clean Room CR200B - IP65) и осветителни тела за вграждане с MLO - оптика (микро лещи) - (Philips SmartForm) окомплектовани с Т5 лампи Philips и най-висок клас електронна пускова апаратура. В MRI залата (магнитен резонанс) използваме решение, наречено Philips Ambient Experience. То се базира на проведени изследвания на специфичните нужди на пациентите и тези на медицинските служители.

Чрез интегриране на архитектурните елементи, интериора, осветлението, видеопроекция и звук, успяваме да въздействаме на всички сетива на пациента, което помага за неговото предразполагане и успокояване по време на диагностичния процес. Различните предефинирани сцени могат да бъдат избирани от самия пациент съобразно неговото настроение и желания.

В помещенията за разчитане на изображенията осветлението може прецизно да бъде регулирано по интензитет посредством интуитивен за работа интерфейс, който спомага за запазване на концентрацията на медицинския персонал (Philips To Be Touched DIM DALI).

За общото осветление в залата за компютърна томография (CT) са инсталирани High-End LED осветителни тела Philips DayZone. Интегрираната оптика с микролещи (MLO - micro lens optics) спомага за изключително ниски нива на заслепяване, които по този начин осигуряват най-високия възможен зрителен комфорт за медицинския персонал.

В много от специализираните помещения се използват светлинни решения с индекс на цветопредаване, надвишаващ 90, което гарантира коректното определяне на цветовете на пробите, състоянието на пациента и др.”, допълниха от Philips.
ОВК инсталациите в сградата
„Изпълнител на системата и доставчик на оборудването е фирма Албос чрез главния изпълнител на обекта Калистратов Груп. Работата на оборудването се следи и управлява посредством операторска станция”, заявиха от Сити Клиник.

„Доставеното оборудване включва камери Euroclima, касети и VRF системи Toshiba, водоохлаждащи машини Trane, кондензни газови котли Viessmann. Предложението на фирмата ни беше оценено като най-добро благодарение на качествената и високоефективна техника от световни фирми, която предложихме за отделните системи, съобразявайки се с високите изисквания на болничното заведение и конкурентната цена”, коментира инж. Ц. Миленков, управител на фирма Албос.

„ОВК инсталациите са разделени на няколко вида в зависимост от помещенията, които обслужват. С най-високи изисквания са системите, обслужващи операционните зали, помещенията за реанимация, интензивни грижи, катетризационна и електрофизиологична лаборатория.

Тези помещения се обслужват от климатични камери хигиенно изпълнение. За да използва максимално отпадната енергия от отработения въздух, в тях има вградени високоефективни рекуперативни секции. Климатизираният въздух се подава в тези помещения през решетки с HEPA филтри, пречистващи максимално въздуха, предпазвайки го от разпространение на бактерии.

Следващите по важност системи са тези, които обслужват болничните стаи, диагностично-консултативните кабинети, лаборатории, стаи за почивка на персонала. За тези помещения е проектирана и изградена климатизация на база вентилаторни конвектори тип „касета“ четиритръбна система.

Тази система допуска в зависимост от топлинното натоварване в едно помещение да има нужда от охлаждане, а в съседното - отопление.

Пресният въздух за тези помещения се обработва от секционни климатични камери с вградени високоефективни рекуперативни топлообменници с цел икономия на енергия.

Климатизирането на въздуха в залите за изследване, техническите помещения на ядрено магнитен резонанс, ангеограф, томограф, монограф и помещенията за UPS е с VRF системи.
Пресният въздух за тях се обработва от секционни климатични камери, осигуряващи максимална икономия на енергия. За нуждите на сградата има изграден топлинен център с котли на природен газ и студов център с въздухоохлаждаеми водоохлаждащи машини.

Проведените изпитания и поведението на техниката в експлоатационни условия показват отличното качество на изпълнените ОВК инсталации от фирма Албос”, допълниха от компанията.


 

Стремежът ни бе да се доближим до върховите показатели за енергийна ефективност
“Фирма ВМ Аутомейшън участва в проекта като доставчик на въздушно-охлаждаем водоохладител с интегрирана възможност за естествено охлаждане (free-cooling option) и механична охладителна мощност от 195 kW, производство на Blue Box Group (Италия); 101 бр. вентилаторни конвектори на York (САЩ), тип “касета”, предназначени за 4-тръбната децентрализирана система за климатизация и въздушно-охлаждаем водоохладител с възможност за всесезонно действие (охладителна мощност 44 kW), обслужващ охлаждащия модул на магнитно-резонансния томограф Philips, производство на York (САЩ), собственост на Johnson Controls”, коментира Иво Божинов, управител на ВМ Аутомейшън.


“При избора на източниците на студова мощност се фокусирахме в постигане на оптимално съотношение на инвестиционни към експлоатационни разходи, поради високата плътност на енергозависима апаратура и възможности за редукция на потребената конвенционална енергия.


По отношение на енергийната ефективност, стремежът ни бе да се доближим до върховите съвременни показатели, като коефициентът на сезонна енергоефективност на водоохладител достига 4,0. Вградената му система за “естествено охлаждане” намалява консумацията му с 18%, като спестява годишно около 17400 kWh.

Особено предизвикателство се оказа реализацията на охлаждащата система на магнитно-резонансния томограф, чиято уникалност, изисквания за надеждност и непрекъсваемо действие 24/7 стесняват избора на подходящо оборудване до малко реномирани производители. Квалифицираният и мотивиран екип на сервизните ни специалисти успя да задоволи изискванията на Philips и да осигури безпроблемно действие на изключителното медицинско съоръжение”, допълниха от ВМ Аутомейшън.

ВиК системи и пречиствателна станция за отпадни води
Изпълнител на ВиК системата е фирма Типс, реализирала инсталацията чрез главния изпълнител на обекта Калистратов Груп, поясниха от Сити Клиник.

Пречиствателната станция за отпадни води е доставена и монтирана от ПИ Трейд. “Съоръжението е тип Klaro Easy с капацитет за 200 човека. То отговаря на всички европейски и български стандарти за качество и произход и покрива изискванията за ниво на пречистване на водата. Сити Клиник е една от най-модерните за страната, което наложи избора на най-доброто съоръжение.

То пречиства водата до 98%. Притежава микропроцесорно управление и възможност за смяна на режимите на работа спрямо входното натоварване. Съоръжението има и много допълнителни възможности - обеззаразяване на пречистената вода, премахване на фосфор и азот, онлайн мониторинг и управление на системата”, коментира Петър Цинцов от фирма Пи Трейд.

Техниката за врати
“В унисон с идеята за създаване на лечебно заведение, което да предложи на пациентите висок клас услуги в една истинска “болница от бъдещето”, инвеститорите избраха да се доверят на техниката за врати на GEZE - водещ световен производител със 150-годишен опит и иновативен лидер в сегмента на тази строителна техника в Германия и в света”, заяви Анна Георгиева, Manager Project Consulting, GEZE TR Office Bulgaria.

“Сградите с медицинско предназначение имат много специфични изисквания към влаганите строителни продукти, в това число и вратите. Тук стои въпросът за синергията между търсената естетика, практичност и високи хигиенни изисквания на средата. Модерната сграда на Сити Клиник посреща пациентите си с автоматични врати GEZE ECdrive, които се вписват перфектно в огледалната стъклена фасада и безшумно осигуряват комфорта на преминаващите през входa. GEZE се грижи и за улесняване на ежедневната работа на лекарите в диагностично-консултативния център.

Плъзгащи врати с механизми Perlan 140 разделят функционалните зони в кабинетите, като същевременно спестяват място, леко и бързо осигуряват широки проходни зони.Специализираните чисти помещения - операционни зали и реанимация - са отделени от останалата част на болницата посредством затворен коридор с ограничен достъп.

Само оторизираните медицински лица могат да отварят автоматичните врати на панти, задвижвани от оператори GEZE TSA 160 NT Z 2-FL, интегрирани със системата за контрол на достъп.

Вратите на операционните също са автоматични, но са плъзгащи и осигуряват ниво на херметизиране, така че в помещенията да се поддържа необходимото ниво на налягане на въздуха.

 Мощните механизми GEZE Powerdrive PL-HT задвижват крилата със специални повърхности, изработени съгласно най-високите изисквания на световно утвърдените стандарти за специални врати на чисти помещения, задължителни за всяка нова и модерна болница.

Вратите са важна част от интериора на всяка сграда. Целта на тяхното безпроблемно и безшумно функциониране е да улесняват, но и да остават незабелязани в процеса на изключително отговорната и натоварена работа на специалистите в болницата.

Продуктите на GEZE, които Сити Клиник избра, покриват високите претенции за модерна и практична сграда на медицинското заведение. Те са произведени да отговарят на едни от най-високите стандарти за качество и издръжливост на строителните продукти - немските. Освен това, строго специализираните врати за чисти помещения са произведени съгласно европейските нормативи за хигиенни изисквания на строителните продукти, използвани в медицински заведения. В България все още липсва нормативна уредба по отношение на този тип врати и е показателно, че Сити Клиник предпочете да избере по-висок клас продукти, за да осигури по-висока хигиена и съответно - безопасност в сградата си”, допълниха от GEZE TR Office Bulgaria. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Нови материали в съвременното светодиодно осветлениеТехническа статия

Нови материали в съвременното светодиодно осветление

Съвременните LED осветители стават все по-незабележими  и естествено сливащи се с интериора благодарение на еволюцията при производствените материали. Сред водещите тенденции в областта на модерното светодиодно осветление са по-малките габаритни размери, по-тънките и компактни корпуси, както и все по-интегрираните осветителни системи, които предлагат подобрена ефективност, а на практика са почти невидими.

Съвременни подходи в осветлението за лабораторииТехническа статия

Съвременни подходи в осветлението за лаборатории

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва от високотехнологични системи и автоматизирано оборудване, способността на човешкото око да вижда добре и да възприема правилно играе ключова роля за достоверността на резултатите от провежданите изследвания, независимо от сферата на научноизследователската дейност.

Енергийно обследване на улично осветлениеТехническа статия

Енергийно обследване на улично осветление

Общественото осветление e използвано за първи път от съображения за сигурност, а днес на него се гледа като на нещо обикновено и необходимо за нормалния живот. Въпреки че ползите от него са много по-големи от недостатъците, има някои негативни аспекти на уличното осветление.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top