Енергийно консултиране за BREEAM сертификат

27.04.2016, Брой 2/2016 / Проекти, реализации /

 

Верус Консулт е енергиен консултант в процеса на сертификацията на Сан Стефано Плаза по BREEAM. “Това несъмнено е още една отлична референция за фирмата наред с други престижни сертифицирани обекти в столицата и страната”, коментира инж. Виктор Камбуров, енергиен консултант LEED/BREEAM/PHS, Верус Консулт.

В трите функционални зони на комплекса - жилищна, офисна и търговска, са предложени и реализирани комплексни, високотехнологични съвременни енергоспестяващи решения, включително и ВЕИ, които водят до драстично намаляване на енергопотреблението и разходите за отопление, осветление, охлаждане и топла вода при много висок хигиенен и топлинен комфорт на обитаване.
“Вследствие на приложените ефективни технологии са избегнати големи количества въглеродни емисии, а в частта “Енергия” от системата BREEAM е постигнато ниво на оценка “Изключително” (Outstanding).
Управлението на енергоснабдяването, енергопотреблението и наблюдението е напълно автоматизирано чрез внедрената система за интегриран сграден мениджмънт - BMS.


 

Всички сгради са със значително по-висока степен на топлинна защита от най-новите нормативни изисквания, което означава че сградният комплекс като цяло ще бъде енергийно “актуален” и след 15-20 години.

Дебелината на качествената топлинна изолация на външните стени е 15 см, а на озеленените покриви е 20 см, дограмата е с термични и оптични показатели близки до тези на пасивните сгради, като е осигурена и динамична слънцезащита, без да се намалява проникването на дневната светлина, и така да се минимизира изкуственото осветление през светлата част на деня.

В жилищната зона с луксозни апартаменти за целогодишно отопление, охлаждане и топла вода са използвани съвременни автономни термопомпени системи “въздух-вода”. Така всяко жилище е енергийно независимо и всяко домакинство може да наблюдава и контролира енергийните си разходи в зависимост от желания термокомфорт.

Специални мерки са предвидени и за наблюдение и контрол на течовете на студена и топла вода, като информацията за това през BМS достига до фирмата за поддръжка за своевременни действия при повреди.
В офисната и търговска зони са инсталирани последно поколение модулни реверсивни термопомпени VRF климатични системи “въздух-въздух”.

Над 75% от отпадната топлина или студ от отработения въздух от вентилационните и климатичните инсталации се рециклира. Топлата вода за битови нужди се произвежда от излишната топлина от хидромодули към кондензаторите на термопомпените климатични инсталации и се дозагрява от високотемпературни термопомпи при най-нисък разход на енергия.

Иновативни енергоспестяващи решения са приложени за целогодишно използване на топлината на търговските хладилни съоръжения за загряване на топла вода за битови и кухненски нужди. Чрез елиминиране с UV технология на мазнините от изходящите газове от кухненските чадъри се постига значителна икономия на енергия, като се използва повторно топлината на изхвърляния въздух чрез термодинамична рекуперация със специална климатична камера за пресен въздух.

На покрива на офисния блок е монтирана фотоволтаична инсталация за местно производство и потребление на “зелена” електроенергия.
От основно значение беше спечелването на доверието и убеждението на инвеститора и другите участници в инвестиционния процес за общите дълготрайни ползи от устойчивото и качествено строителство и енергийната ефективност, координацията и мониторинга на спецификациите на проекта, строителството и въвеждането в експлоатация”, разказва инж. Камбуров. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Ефективност на системи за гореща водаТехническа статия

Ефективност на системи за гореща вода

Подгряването на вода води до значителна консумация на електроенергия във всички домакинства. Все още обаче технологиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от гледна точка на енергоспестяването.

Енергийна ефективност във водоснабдяванетоТехническа статия

Енергийна ефективност във водоснабдяването

Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват, че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Сградни инсталации в Сан Стефано ПлазаПроекти, реализации

Сградни инсталации в Сан Стефано Плаза

Емблематичната сграда в очакване на сертификат за устойчиво и енергийно ефективно строителствоВ началото на м. март т.

Стандарти за устойчиво строителствоСтандарти

Стандарти за устойчиво строителство

Сертификация на сградите по LEED, BREEAM и DGNB BulgariaТенденциите за развитие на строителния сектор са в посока ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата, здравето на хората и изграждането на по-висококачествени обекти. Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.

Загорка стартира изграждането на зелен склад за готова продукцияПроекти, реализации

Загорка стартира изграждането на зелен склад за готова продукция

Очаква се сградата в Стара Загора да бъде сертифицирана по BREEAMМилица АтанасоваНа 22 ноември т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top