РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ета-Сис

01.09.2013 , Брой 4/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ета-Сис

 

съдържание на рекламата

Безжична система за оповестяване

за болници, старчески домове, центрове за настаняване от семеен тип за деца или възрастни и др. (повиквателна, сестринска система)

Oсигурява надеждна връзка на пациентите с медицинския персонал. Всяко постъпило повикване от страна на пациентите предизвиква звуков и светлинен сигнал. Времето на повикване и времето, в което персоналът се е отзовал, се регистрират в компютър. Съхранява се архив на събитията и могат да се правят справки. Системата е гъвкава и има възможност за разширение и включване на нови легла, стаи и етажи чрез добавяне на нови приемници и бутони.

Подходяща е както за нови обекти, така и за изградени вече такива, защото техниката се монтира лесно и бързо - бутоните за повикване и ресет бутоните са безжични. Окабеляването става с един кабел FTP или UTP, който обхожда всички приемници в коридорите и ги свързва с компютъра.

Безжичната повиквателна система на ЕТА СИС вече се предлага и във вариант с безплатен софтуер под Windows.