Еволюция в жилищните системи за сигурност

23.02.2018, Брой 1/2018 / Техническа статия / Сигурност

  • Еволюция в жилищните системи за сигурност
  • Еволюция в жилищните системи за сигурност
  • Еволюция в жилищните системи за сигурност
  • Еволюция в жилищните системи за сигурност
  • Еволюция в жилищните системи за сигурност

Техническа статия

 

Динамичното развитие на технологиите в областта на домашната автоматизация доведе до изумителни достижения при решенията за сигурност в дома през последните няколко години. Иновациите при сензорите, камерите, задвижващите механизми, комуникационните средства и електронните устройства, съчетани с възможностите за гласов контрол, усъвършенствана свързаност и отдалечен достъп до системите за видеонаблюдение през обикновен смартфон, днес правят домашната сигурност много по-интерактивно преживяване отпреди.

Платформите за автоматизация и сигурност в дома, от луксозни високотехнологични играчки, постепенно достигнаха до етап, в който са достъпни за средностатистическия потребител. Нека видим кои тенденции ще бъдат водещи в технологичното развитие на системите за сигурност през настоящата година.

Пазарно развитие на сегмента
Според актуално проучване на консултантската компания Technavio, посветено на технологичното развитие при жилищните системи за сигурност за периода 2016-2020 г., световният пазар в този сектор предстои да нараства с постоянни темпове. Като причини за това маркетолозите изтъкват повишените мерки за безопасност при новото жилищно строителство. Сред основните фактори са и опасенията за сигурността, свързани с битовата престъпност, както и все по-достъпните цени на системите за сигурност и автоматизация.
Очаква се глобалният пазар на продукти за сигурност да надхвърли 100 млрд. щатски долара до 2020 г., сочат данните на Technavio. Технологиите в сферата на домашна сигурност ще представляват около 47 млрд. долара от общия пазар за прогнозния период.
Според анализаторите, трите водещи нововъзникнали тенденции в жилищните системи за сигурност са: навлизането на Internet of Things (IoT) решенията в жилищните системи за сигурност; възможностите за отдалечен достъп до жилищните охранителни системи; сътрудничеството между водещи мултинационални производители на потребителска електроника.

IoT в жилищните системи за сигурност
В миналото решенията за сигурност като средствата за контрол на достъпа, алармите за влизане с взлом и системите за видеонаблюдение, бяха самостоятелни и не се свързваха с други сградни системи. Освен това те се конфигурираха за конкретни цели. С навлизането на IoT в жилищните системи за сигурност настъпи значителна промяна в използването на тези технологии.
IoT днес осигурява интелигентно решение, което свързва собствениците на жилища с дома им в реално време от всяка точка. Редица доставчици на системи за сградна сигурност вече предлагат IoT-базирани решения, които регистрират промени в топлината, звуковия фон и движението в жилището и изпращат сигнал до потребителя при всяка промяна. В допълнение, платформите постоянно анализират данните, събирани от различните типове сензори в дома (за температура, влажност, светлина, движение, звук и т. н.) и могат автоматично да регулират нивата на сградните услуги, като ОВК уреди и осветителни системи, спрямо предпочитаните настройки на потребителите.

IoT спомага и за подобряване на съществуващите функции за сигурност, тъй като предоставя богата база данни, с чиято помощ могат прогнозно да се дефинират мероприятията за опазване и поддържане на сигурността в дома, необходими в определени ситуации, свързани с имуществото или хората (например опит за влизане с взлом, кражба, пожар и др.) Повечето IoT-базирани охранителни технологии, като камерите за видеонаблюдение и средствата за физически контрол на достъпа, могат да изпращат автоматично и алармени сигнали. Тези сигнали спомагат за откриването на взаимосвързаните в домашната платформа устройства, независимо дали са в движение или в покой.

Мобилни приложения
През 2018 г. с ускорени темпове ще нараства използването на системи за сигурност, които са базирани на мобилни приложения и са предназначени за затворени жилищни комплекси, прогнозират експертите. Пълният контрол над идентифицирането и удостоверяването на посетителите, дори от отдалечено място, днес е възможен дори само чрез системи, базирани на приложения.
Съвременните системи за домашна охрана от типа "всичко в едно" вече включват и функции за интелигентно активиране, които правят възможно управлението на платформата от разстояние чрез мобилно устройство. Дистанционно управляваното приложение може лесно да се свърже с жилищната система за сигурност, която функционира цялостно и ефективно благодарение на средствата за контрол на достъпа.
Мобилните приложения за сигурност в дома позволяват на потребителите да проверяват отдалечено дали някой от членовете на домакинството е у дома и да активират алармената система дистанционно, когато няма никой. Приложенията могат също така да изпращат съобщения под формата на кратко текстово съобщение, телефонно обаждане или имейл до съответните охранителни органи, ако регистрират подозрителна дейност в жилището или около него. Потребителите могат да използват и безжични камери за наблюдение на жилищата, които предоставят допълнителни визуални и звукови данни.

Отворени срещу затворени архитектури
Доставчиците на решения за сигурност, както и системните интегратори в областта на домашната автоматизация, по традиция работят с относително затворени архитектури. В тези случаи свързаността и надеждността са гарантирани във висока степен, защото оборудването идва само от един производител или от близките му партньори.
Днес обаче отворените приложни програмни интерфейси и системите, базирани на стандартизирани протоколи, дават възможност за разширена оперативна съвместимост между продуктите на множество доставчици. Тази тенденция е полезна за технологичното развитие на сектора, убедени са пазарните анализатори. Но тя има и своите недостатъци: възможност потребителят да се обърка, усложнена техническа поддръжка и още много потенциални проблеми от различно естество.
През последните няколко години редица доставчици избират компромисен вариант чрез предоставяне на системна архитектура, която поддържа само лабораторно тествано оборудване или включва специален софтуер/фърмуер, който гарантира надеждна оперативна съвместимост чрез отворените стандарти.

Интелигентни технологии и облачни услуги
Интелигентните системи за домашна сигурност са базирани на централизирано управление посредством хъб или гейтуей, от който данните се преместват в облачни мрежи. Облачно-базираните услуги намаляват софтуерните проблеми и опростяват начините за реализиране на оперативната съвместимост между хардуерните елементи. Повечето битови потребители бързо свикват с облачните решения за сигурност в жилищата, ако позволяват интуитивно конфигуриране, предлагат гъвкави средства за мониторинг и могат да се управляват отдалечено.
Услугите, базирани на облачни технологии, се използват и за съхраняване на изображения или видео, които са заснети от системите за наблюдение и могат да се използват при поискване. Тези услуги са разходно ефективни и скалируеми без необходимост от допълнителни инвестиции за собствениците на жилища.
Домашни облачни платформи
Интегрирането на системата за домашна сигурност със съществуващата система за домашна автоматизация и с облачна технология значително променя възможностите за управление на сигурността. Облакът може да съхранява и изпраща видео и снимки до крайни устройства, ситуирани в различни локации, и по този начин да позволи на повече хора да следят какво се случва в дома. Интегрирането на облачните платформи, съхраняващи информацията от решенията за сигурност, със системите за домашна автоматизация би могло да допринесе допълнително за опазването на безопасността на дома с помощта на данните от осветителните тела и сензорите за движение и заетост на помещенията.
Благодарение на облачните технологии този интегриран подход може да бъде и абсолютно автоматизиран чрез задаване на правила и сценарии за действие в определени ситуации. Ако например сензорите за движение, прикрепени към външните осветители, се задействат, това може да активира автоматично камерите да изпращат видеосигнал на живо до отдалечена точка, например до мобилно устройство.
Според Technavio, в домашните облачни системи днес се съхраняват предимно три типа цифрови данни: мултимедийно съдържание (видео, музика и изображения), служебна информация (електронна поща, документи и контакти) и сензорни данни, (събрани чрез интелигентни измервателни уреди, фитнес и медицински устройства и друго интелигентно оборудване за дома). Увеличаването на количеството данни, основно обема на видеоинформацията, генерира все по-голямо търсене на пространства за отдалечено съхранение и достъп. Доставчиците на домашни облачни системи предлагат и широк набор от функции като интерактивност, детайлна персонализация на услугата и възможност за използване на няколко екрана.

Облак срещу "мъгла"
Допреди няколко години, когато облачните технологии не бяха толкова популярни, системите за сигурност извършваха всички задачи на локално ниво - видеосъхранение, комуникация между устройства, алармени сигнали до централната станция и др. Този модел експертите днес наричат "мъгла" (fog) – архитектурата функционира подобно на облачната, но се намира "на земята" или на място в дома.
Голямото предимство от прилагането на тази архитектура е, че тя не изисква постоянна интернет връзка и обикновено предлага по-ниска латентност на мрежата в сравнение с облачната комуникация. Въпреки че не винаги на практика е така, мнозина потребители считат комуникациите на локално ниво за по-сигурни от интернет-базираните услуги. Ето защо някои експерти очакват масово завръщане на fog архитектурите при системите за домашна сигурност и в частност – при съхранението на данни от системите за видеонаблюдение.

Безжични алармени системи за дома
Безжичните алармени системи предлагат лесен и надежден начин за защита на дома. Те са подходящ вариант за все по-широка група потребители, тъй като предлагат някои безспорни предимства в сравнение с кабелните решения:

Лесна инсталация - няма нужда да се пробиват отвори, да се прокарват кабели и да се извършват електрически измервания. Безжичните системи изискват само няколко завинтвания и малко време за инсталиране.

Сигурност дори и без електричество - дори когато телефонът или електрическите линии са прекъснати, безжичната система все още може да функционира и да изпраща сигнали до охранителните органи.

Ниска цена и достъпност - безжичните алармени системи са идеалната възможност за собственици на малка къща или при наемане на апартамент. Те са преносими, така че потребителят може да ги използва, когато се премести в ново жилище.

Лесно обновяване - не е нужно потребителят да се обажда на техник, за да препрограмира или надстрои системата. Всеки компонент е безжичен и може лесно да се замени с по-нов модел.


 

Гласово активиране
Софтуерът за гласово активиране вече е широко разпространен при мобилните телефони и все по-често се предлага при роботите, които се използват за домашна автоматизация и услуги за дома. Сред най-новите приложение на гласовото активиране са домашните системи за сигурност, които позволяват на потребителя да ги конфигурира чрез гласови команди или да извиква различно по тип съдържание, например видео и снимки.
Гласовото активиране има и допълнителни предимства - системата за домашна автоматизация може да бъде настроена да се използва от различни хора, които след това могат да активират и дезактивират системата или да я управляват, ако бъдат разпознати от нея.

Компютърно зрение
Напредъкът в развитието на изкуствения интелект, особено в машинното обучение, доведе до навлизане на технологиите с компютърно зрение и в областта на сигурността за дома. Очаква се през 2018 г. технологията за разпознаване на лица да изживее невиждан досега бум в приложенията. Понастоящем тя се използва например в някои съвременни модели камери за видеонаблюдение, където компютърният визуален алгоритъм може ефективно да разпознава лица или движещи се обекти. Сегмент от изображението, в който са открити лицето или обектът, се обработва чрез технологии за машинно самообучение, след което се извършва проверка на самоличността или класификация на обекта. В бъдеще компютърното зрение ще се използва все по-често за контрол на достъпа, проследяване на обекти, откриване на следи от взлом и дори за удостоверяване на посетители, прогнозират експертите.

Джобни дронове в домашната сигурност
Дроновете днес навлизат все по-масово в различни потребителски приложения, включително в жилищната сигурност. Някои модели дронове с джобен размер могат да летят на височина до около 6 м и да заснемат идентификационна информация за лица със съмнително поведение около дома. Устройствата им за управление имат вградена биометрична система за сканиране, която пречи на злонамерени лица да контролират устройството, дори то да бъде откраднато. Джобните дронове могат да се управляват с помощта на радиоконтролери или чрез телефони с Android и USB порт. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно растеИнтервю

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно расте

Екслузивен материал, посветен на българското участие в предстоящото издание на Light+Building през март т.г.

В него управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов разкрива детайли за организацията, профила на изложителите и връзката между платформата и развитието на сектора.

Мария Хаселман, директор бранд мениджмънт на изложението, коментира възможностите, които Light+Building предлага на страните от региона на Югоизточна Европа.

Задава ли се нова революция в осветлениетоТехническа статия

Задава ли се нова революция в осветлението

Възможностите, които предоставя интелигентното осветление, вече позволяват на потребителите да определят обитаемостта в конкретно помещение, да следят условията и температурата на определено място, както и да следят данните за трафика в даден район.

Материалът се фокусира и върху особеностите на интелигентното осветление и новите пазарни предложения в контекста на Интернет на нещата (IoT).

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от ФламтехФирмена статия

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана в областта на пожарната безопасност, чрез услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност. Предлагаме противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършваме сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изготвяме схеми за евакуация. Ние сме компания, която се стреми към непрекъснато усъвършенстване, за да предлагаме висококачествени продукти и услуги, съгласно действащите нормативни актове и международни стандарти.

Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасенеТехническа статия

Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасене

Потенциалът за развитие на технологиите в сферата на пожароизвестителната и пожарогасителната техника е огромен, особено под влияние на конвергенцията между пожарната безопасност, информационните технологии и комуникациите. Иновациите в области като безжичната свързаност и Internet of Things (IoT) без съмнение ще предложат значителни перспективи за технологични подобрения не само при системите за детекция на пожарен риск, но и при други мрежови системи като тези за сигурност например.

Производителите на решения за пожарна безопасност продължават да фокусират разработките си върху подобряване на надеждността им. Най-съвременните продукти в сегмента са ориентирани както към по-ефективна детекция, така и към по-прецизна диференциация на пожарните рискове.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Генератори за мъглаТехническа статия

Генератори за мъгла

Технологиите в областта на системите за сигурност за жилищни и търговски приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи, включващи системи за видеонаблюдение, сензори за движение, биометрична идентификация и т. н.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top