РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Евротех

01.10.2015 , Брой 5/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Евротех

 

съдържание на рекламата

защото качеството е най-добрата инвестиция

Инсталации за дозиране на натриев хипохлорид и хлор диоксид посредством мембранни и перисталтични дозаторни помпи

UV-системи EASYDES, за дезинфекция на вода с помощта на ултравиолетова радиация.

Инсталации за генериране и дозиране на хлор диоксид EASYZON

Инсталации за измерване и контрол на дозаторните процеси

София 1111, ул. Манастирска 54А, Тел.: 02/971 32 73, 973 36 60

Факс: 02/971 22 88, e-mail: office@evrotech.com, www.evrotech.bg