Финансирането e основен проблем при енергийното обновяване на съществуващите сгради

01.09.2012, Брой 4/2012 / Техническа статия / Енергийна ефективност

  • Финансирането e основен проблем при енергийното обновяване на съществуващите сгради

Техническа статия

 

проф. д-р инж. Димитър Назърски, преподавател
в катедра “Строителни материали и изолации” на УАСГ, член на УС на Българска асоциация на изолации в строителството (БАИС), пред сп. ТД Инсталации

Уважаеми проф. Назърски, основен момент от санирането на сградите е полагането на топлоизолация. На какви критерии е необходимо да отговарят използваните топлоизолационни материали, за да се достигне желаната ефективност?
Основен момент на енергийното обновяване на съществуващите сгради е да се постигне тяхната енергийна ефективност, нормирана от Закона за енергийна ефективност и Наредбите, свързани с него. В този смисъл е важно да се знае каква е топлоизолационната способност на допълнително реализираните топлоизолационни системи на фасадните стени, покривите, подовете над неотопляемите помещения, а също така и на дограмата и на стъклопакетите. Що се отнася до топлоизолационните материали, които са основен компонент на съответната топлоизолационна система, те трябва да имат необходимите показатели на физико-механичните свойства, които са нормирани в Наредба №7 на МРРБ от 2004 г. за икономия на енергия и енергийна ефективност на сгради.

Какво влияние оказва начинът на изпълнение върху ефективността?
Начинът на изпълнение на допълнителните топлоизолационни системи на т. н. ограждащи елементи на сградата (стени, покрив, прозорци и др.) трябва да бъде даден в специален проект (заедно със съответните детайли). Този проект във фаза „Идейна” и „Техническа” се разработва от правоспособен проектант (член на КАБ или КИИП), а във фаза „Работен проект” - от фирмата-изпълнител на строителните работи по енергийното обновяване на сградата.


› Реклама


Коректно ли е да се твърди, че при полагане на топлоизолация е добре това да бъде от външната страна на сградата? Подценяват ли се възможностите на вътрешната топлоизолация?
В целия свят, включително и у нас, правилният начин за разполагане на допълнителната топлоизолационна система на фасадните стени на сградата е по тяхната външна повърхност. В този случай топлинните загуби, в сравнение с разположение на топлоизолационната система по вътрешната повърхност на стените, са с около 30-40% по-малки. Освен това, при вътрешно разположение на топлоизолационната система се създават условия за образуване на конденз по вътрешните повърхности на фасадните стени, в случай че топлоизолационният слой е на база изделия от минерална вата или експандиран пенополистирен (EPS).

Какви са най-често срещаните трудности пред енергийното обновяване на сградите?
В настоящия момент трудности от технически характер няма, но съществуват редица проблеми по отношение на финансирането на енергийното обновяване на съществуващите сгради. Тези проблеми, както е известно, се дължат на невъзможността на част от собствениците на апартаменти в дадена сграда да поемат разходите, свързани с нейното енергийно обновяване.


 

Достатъчно ясна ли е нормативната база в областта?
Наличната нормативна база у нас в тази област е напълно ясна и достатъчна за реализиране на дейностите по енергийното обновяване на съществуващия сграден фонд.

Как бихте коментирали проекта за саниране на панелните сгради по линия на Оперативна програма Регионално развитие? Реалистични ли са поставените цели?
Проектът за енергийно обновяване на съществуващите едропанелни сгради по линията на ОП Регионално развитие като първа стъпка у нас в тази област е реалистичен и ресурсно осигурен по отношение на т. нар. грантова част от финансирането му. Както вече беше отбелязано, определен проблем при неговото реализиране на този етап се очертава да бъдат затрудненията на собствениците на апартаменти да поемат финансирането със собствени средства на 50% от строително-монтажните работи по енергийното обновяване на сградите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Ефективност на системи за гореща водаТехническа статия

Ефективност на системи за гореща вода

Подгряването на вода води до значителна консумация на електроенергия във всички домакинства. Все още обаче технологиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от гледна точка на енергоспестяването.

Климатични системи във високи сградиТехническа статия

Климатични системи във високи сгради

Климатизацията на високи сгради в повечето случаи е доста трудна задача по редица причини. Колкото по-високо е строителството, толкова по-големи стават температурните разлики и все по-силни поривите на вятъра.

Енергийна ефективност във водоснабдяванетоТехническа статия

Енергийна ефективност във водоснабдяването

Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват, че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top