Фламтех, Златка Иванова: Ефективната пожарна защита е наш основен приоритет

13.03.2014, Брой 1/2014 / Интервю /

  • Фламтех, Златка Иванова: Ефективната пожарна защита е наш основен приоритет

Интервю

 

Златка Иванова, управител на Фламтех, пред сп. ТД Инсталации

Г-жо Иванова, какво е значението на противопожарната защита за жилищните, търговските и промишлени обекти?
В съвременния живот необходимостта от надеждна противопожарна защита на строежите с цел осигуряване безопасността на гражданите, намаляване щетите от пожар, опазване на околната среда определя значимостта на автоматичното пожароизвестяване и пожарогасене в наши дни, в съответствие с повишените изисквания в нормативната уредба и европейските стандарти.

Разработването на част “Пожарна безопасност” към всеки проект осигурява правилни решения за оптимално и ефективно функциониране на системите за защита от пожар, евакуацията на хората, както и неразпространението на пожара.

Какви са изискванията към съвременните системи за пожарогасене и пожароизвестяване според актуалните нормативни уредби?
Пожароизвестителните системи вече са задължителни за почти всички обекти. Бързото известяване и локализиране са от изключителна важност. Един от най-големите рискове за всеки бизнес е опасността от пожар.

Пожароизвестителните системи трябва да отговарят на стандарта EN54, да бъдат лесни за монтаж, управление и наблюдение, да притежават набор от технически характеристики, които улесняват обслужването, да минимизират фалшивите сигнали. Те са сигурна и превантивна мярка за борба с пожарите и последствията от тях.

При пожарогасителните инсталации е много важен изборът на гасителния агент, за да се постигне висока ефективност на пожарогасене, гарантиране на бързото потушаване на възникналия пожар при минимални щети на технологично оборудване и продукция.
Фламтех е фирма с дългогодишен опит в бранша. Какви предизвикателства срещате на българския пазар?
Бизнес средата в България е трудна - слаб икономически растеж, нисък инвеститорски интерес и висока безработица. Несигурността и липсата на доверие в институциите са най-негативните фактори в бизнеса. Нелоялната конкуренция също влияе на бизнес климата у нас.

Необходими са много спешни мерки за малкия и среден бизнес, за да продължи да функционира и да се развива, за да може да се откриват нови работни места, да се инвестира в нови технологии и продукти.

Затова вместо непрекъснато да се налагат рестрикции към малките фирми, трябва да се подобрят условията, да има ясни правила, гаранции, да се намали административната тежест, да се вземат мерки към некоректни фирми, фирми, които не се издължават навреме, с цел намаляване междуфирмената задлъжнялост.

Без участие и ангажимент от страна на държавата, без политическа стабилност не може да има инвестиции и икономиката да заработи стабилно. Разбира се, има и външни фактори, които оказват влияние върху бизнес средата.

Каква е стратегията ви за поддържане на конкурентна позиция на пазара?
Осигуряването на пожарна защита и сигурност е основен приоритет за нас, като предлагаме съвременни, високоефективни решения в пожарогасенето и пожароизвестяването. Професионалното и коректно отношение към всеки клиент и партньор също е приоритет в нашата работа. Изграден е екип от отговорни специалисти, на който се осигурява обучение във връзка с промените в нормативната уредба и с новите продукти.


 

В какви типове обекти най-често инсталирате системи за противопожарна защита? Какви са разликите в технологиите, които прилагате, в зависимост от приложенията?
В зависимост от категорията на обекта, конструкцията и предназначението се определят всички мерки относно пожарната защита, в това число и пожарогасителната инсталация. Предлагаме всички видове пожарогасителни инсталации - проектиране, монтаж, сервизно обслужване.

Все по-голямо приложение намират газовите пожарогасителни инсталации с NAF S 125 и NAF S 227, които са високоефективни, безопасни за обитавани помещения, не нарушават озоновия слой, не влияят на техника и оборудване. Използват по-малко гасителен агент, което ги прави икономически изгодни, могат да се използват при температура до -18 °С, изискват минимални разходи за поддръжка.

Бихте ли разказали за някои от интересните реализирани проекти от фирма Фламтех?
Сред по-значимите обекти, в които сме внедрявали пожарогасителни и пожароизвестителни решения през последните години, са: новата летищна контролна кула в София; сградите на Баумакс и Топлофикация в Русе. Интересни проекти реализирахме още за EVN, Булгартабак, София, мол Сердика, в Парадайз мол, в банки и др. Предстои да завършим и няколко обекта на територията на Лукойл - Бургас. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично нивоФирмена статия

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично ниво

От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ ЕООД създава и утвърждава позициите си сред лидерите на българския пазар в областта на решенията за пожарна безопасност.

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана  в областта на пожарната безопасност, чрез услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на  всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност. Предлагаме противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършваме сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изготвяме схеми за евакуация.

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично ниво

От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ ЕООД създава и утвърждава позициите си сред лидерите на българския пазар в областта на решенията за пожарна безопасност.

Пожарогасителни агенти за оптимална пожарна безопасност oт Фламтех

“Фламтех” ЕООД предлага на българския пазар газови пожарогасителни системи от ново поколение, безопасни за хората и околната среда - не нарушават озоновия слой и осигуряват пълно спазване на противопожарните технически изисквания, екологични параметри по изискванията на EPA и екологичните стандарти във връзка с човешката безопасност.Гасителните агенти за обемно гасене NAF S 125в (HFC-125 + d-limonen) и NAF S 227в (HFC-227ea + d-limonen) са одобрени от американската агенция за защита на околната среда (EPA) за приложение като заместители на Халон 1301 в нормално обитавани площи.

Предлагаме системи за сигурност на високо технологично ниво

Фламтех ЕООД предлага на българския пазар газови пожарогасителни системи от ново поколение, безопасни за хората и околната среда - не нарушават озоновия слой и осигуряват пълно спазване на противопожарните технически изисквания, екологични параметри по изискванията на EPA и екологичните стандарти във връзка с човешката безопасност.

Помпи за пожарогасителни инсталацииТехническа статия

Помпи за пожарогасителни инсталации

Спринклерните пожарогасителни инсталации са сред най-широко използваните в съвременните сгради. От изключителна важност за тяхното ефективно функциониране е доброто водоснабдяване, което да осигури необходимото налягане и скорост на водния поток през тръбите към спринклерите в защитаваната зона.

АНДИ БГ: Индустриалните обекти използват комбинация от различни пожарогасителни инсталацииТехническа статия

АНДИ БГ: Индустриалните обекти използват комбинация от различни пожарогасителни инсталации

За възникване на пожар са необходими 3 основни компонента - висока температура, кислород и горими вещества. Системите за пожарогасене най-често въздействат на един от тези компоненти с цел спиране на огъня.

Противопожарна защита на електроинсталации в сградиТехническа статия

Противопожарна защита на електроинсталации в сгради

Разделянето на сградата на противопожарни зони предпазва незасегнатите части за известен период от време, преди пожарът да се разпространи. Разделянето може да стане с противопожарни прегради, които предотвратяват разпространението на огъня и дима. Тези строителни мерки предпазват хората и материалните ценности и дават възможност на противопожарните групи да предотвратят прехвърлянето на огъня в други части на сградата. Изграждането на противопожарните стени (използвани материали, класове на пожароустойчивост, стойности на натоварване) се регулира чрез строителни норми и закони.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top