РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Фламтех

, Брой 1/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фламтех

 

съдържание на рекламата

Пожарна безопасност

Основана през 2004 година, “Фламтех” ЕООД

извършва проектиране, доставка, монтаж

и сервизно обслужване на всички видове пожарогасителни, пожароизветителни системи и оборудване.

“Фламтех” ЕООД е изключителен представител на италианската компания SAFETY HI-TECH S.r.l. за проектиране и доставка на газови пожарогасителни сиситеми с NAF S 125 и NAF S 227

Проектиране, Консултации & Експертизи

Инженеринг & Оборудване

Сервиз пожарогасители

Обследване на обекти

Оценка на Проекти

Пожарогасителни инсталации с NAF S 125 & NAF S 227

1336 София, бул. “Царица Йоанна”, ж.к. Люлин-3, бл. 387, ет. 6. офиц 24, тел./факс: 02/927 65 91, мобилен: 0888 31 96 65

www.flametech-bg.com, e-mail:flametech@abv.bg