РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Фламтех

, Брой 3/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фламтех

 

съдържание на рекламата

МИНИМАЛНИ ЩЕТИ ПРИ ПОЖАР

МАКСИМАЛНА СКОРОСТ НА ГАСЕНЕ

МАКСИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

НАЙ-ДОБРО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА/ПОЛЗИ

МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА

МИНИМАЛНО ЗАЕТО ПРОСТРАНСТВО

МИНИМАЛНО ТЕГЛО НА СИСТЕМАТА

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С NAF S 125®- БЪДЕЩЕТО ДНЕС

Основана през 204 година, “Фламтех” ЕООД извършва проектиране, доставка монтаж и сервизно обслужване на всички видове пожарогасителни и пожароизвестителни системи и оборудване.

“Фламтех” ЕООД е изключителен представител на италианската компания SAEFETY HI-TECH S.r.l. за проектиране и доставка на газови пожарогасителни системи с NAF S 125 и NAF S 227

1336 София, бул. “Царица Йоанна”, ж.к. Люлин-3, бл. 387, ет.6, офис 24,

тел./факс: 02/ 927 65 91, мобилен: 088 831 96 65

www.flametech-bg.com, e-mail: flametech@abv.bg