РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Фламтех

01.09.2013 , Брой 4/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фламтех

 

съдържание на рекламата

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ & ЕКСПЕРТИЗИ

ИНЖЕНЕРИНГ & ОБОРУДВАНЕ

СЕРВИЗ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

С NAF S 125® & NAF S 227®

1336 София, бул. Царица Йоанна, бл. 387, ет. 6, офис 24

тел./факс: 02/ 927 65 91, GSM: 088/ 831 96 65, e-mail: flametech@abv.bg