РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Фламтех

01.02.2014 , Брой 1/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фламтех

 

съдържание на рекламата

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ГАЗОВИ ИНАСТАЛАЦИИ С NAF S 125 ® И NAF S 227®

ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ

СЕРВИЗ

1336 София, бул. Царица Йоанна, бл. 387, ет. 6, офис 24

тел./факс: 02/ 927 65 91, GSM: 088/ 831 96 65, e-mail: flametech@abv.bg