РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Фламтех

01.08.2016 , Брой 4/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фламтех

 

съдържание на рекламата

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

С NAF S 125® & NAF S 227®

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ

& ЕКСПЕРТИЗИ

ИНЖЕНЕРИНГ & ОБОРУДВАНЕ

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ

СЕРВИЗ

1336 София, бул. Царица Йоанна, бл. 387, ет. 6, офис 24, тел./факс: 02/ 927 65 91, GSM: 088/ 831 96 65, e-mail: flametech@abv.bg, www.flametech-bg.com