РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Фламтех

25.10.2017 , Брой 5/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фламтех

 

съдържание на рекламата

ФЛАМТЕХ ЕООД
интелигентното противодействие

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
С NAF S 125® & NAF S 227®

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ & ЕКСПЕРТИЗИ

ИНЖЕНЕРИНГ & ОБОРУДВАНЕ

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ

СЕРВИЗ

1336 София
бул. Царица Йоанна, бл. 387, ет. 6, офис 24
тел./факс: 02/ 927 65 91
GSM: 088/ 831 96 65
e-mail: flametech@abv.bg
www.flamtech-bg.com