РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Газкомфорт

01.08.2015 , Брой 4/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Газкомфорт

 

съдържание на рекламата

Директиви на ЕС за Еко-дизайн и енергийното етикетиране

Новите регламенти на ЕС сочат пътя към по-зелено бъдеще.

Vaillant ви помага, за да го постигнете.

Всички газови кондензни котли на Vaillant са оборудвани с електронна циркулационна помпа и са класифицирани „клас А“ за отопление и за производство на битова гореща вода.

На 26 септември 2015 г., новите регламенти на ЕС влизат в сила, което ще се отрази на пазара за котли и отоплителни системи.

Известна като ErP (Енергийно-свързани Продукти) Директива, тя установява правно обвързващи критерии за енергийна ефективност и за емисии.

В резултат на това се преустановява от тази дата производството и монтажа на некондензационни (конвенционални) котли, кондензните котли сега стават стандартно решение за повечето домове.

Енергийното етикетиране - Да помогнем на клиентите си да направят информиран избор

От 26-ти септември, 2015 за котлите, отоплителните системи и бойлерите за битова гореща вода, ще трябва да се покаже енергиен етикет. Точно както етикетите на битови уреди като перални машини и хладилници, тези уреди и системи ще се класифицират с лента за ефективност, вариращи от G до А ++ и G до А - съответно за котли и бойлери.

Отбелязване на ефективността - прилагане и производство на етикети

Производителите трябва да предоставят етикетите на продуктите и информационни листове заедно с всички свои продукти. Както нашите партньори, трябва да се гарантира, че те са винаги на показ с продуктите и че информационните листове са винаги на разположение на клиентите.

Vaillant създаде безплатен онлайн инструмент, чрез който създаването на етикети е толкова лесно - въведете данните и щракнете „печат“.

По същия начин, всичко, което трябва да направите, за да създадете етикет за отоплителната система е да попълните въпросника стъпка по стъпка.

Най-новото поколение електрически котли на Vaillant с доказана ефективност за икономично отопление с електричество

• Два пъти по-малък инвестиционен разход спрямо газифициране или топлофикация

• Икономичност при отоплението - до 30 % спрямо другите топлоизточници

• С електронна циркулационна помпа

• Съвременен дизайн

• Гарантиран 24 - часов сервиз

• Бърз и лесен монтаж

• Монофазно захранване на уредите с мощност от 6 kW и 9 kW

0700 - 18 - 600

www.gaskomfort.com

”Надеждност и високо качество с марката „Вайлант” = Произведено в Германия”