Генератори за мъгла

02.05.2017, Брой 2/2017 / Техническа статия / Сигурност

  • Генератори за мъгла
  • Генератори за мъгла
  • Генератори за мъгла
  • Генератори за мъгла
  • Генератори за мъгла

Техническа статия

 

Технологиите в областта на системите за сигурност за жилищни и търговски приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи, включващи системи за видеонаблюдение, сензори за движение, биометрична идентификация и т. н. Сред най-интересните и иновативни решения в сектора са т. нар. генератори за мъгла (известни в англоезичните източници като fog generators, fogging security systems, security fog systems, smoke machines, security smoke generators и др.)

Макар и в експлоатация от десетилетия в Европа и по света, тази технология е все още сравнително непозната на българския пазар.
Генераторите за мъгла са ефективно средство за предотвратяване на грабежи и кражби на имущество дори и в съответния обект вече да е осъществено влизане с взлом.

Този тип системи функционират като възпиращ/задържащ елемент (deterrent) на системата за сигурност, като предотвратяват напускането на обекта от страна на крадците с ценно имущество. Подобни на машините за изкуствен пушек и дим, използвани в шоубизнеса, генераторите за мъгла за секунди изпълват помещението с гъста мъгла, която създава нулева видимост.

Те могат да се използват за защита на обекти както самостоятелно, така и в комбинация с други типове алармени системи и технологии за сигурност. Някои решения на пазара се предлагат и оборудвани с допълнителни аксесоари като строб сигнални лампи, сирени, системи за гласово известяване, софтуер за мониторинг и контрол, паник бутони и т. н. Т. нар. паник бутони служат за ръчно задействане на генератора за цели, различни от демонстрация и тестване. В банките тези бутони обикновено са свързани към безшумни аларми.

Генераторите за мъгла излъчват плътна газообразна субстанция подобна на дим или пушек. Освен в системи за сигурност и сценични приложения (в театрални, циркови, концертни зали и др.), този тип системи са подходящи още за индустриални и военни цели, както и за тренировъчни програми за евакуация при пожар.

Изкуственият дим, използван като средство за превенция на достъпа до защитаваното имущество, предотвратяване на изнасянето му от обекта или изобщо напускането на обекта от страна на нарушителите, се произвежда от генератора чрез изпаряване на различни патентовани фирмени флуиди, базирани на смес от дестилирана вода, гликол или глицерин, чрез пулверизиране на минерално масло и т. н.

При някои модели този процес се извършва вътре в генератора, като при напускането му през специална дюза и смесването му с въздуха, който е с по-ниска температура, изпареният флуид се кондензира и се превръща в плътна видима мъгла.

Общото между повечето системи на пазара е, че димът се генерира чрез термичен процес, който може да включва загряване на флуида и неговото изпаряване, добавяне на сух лед към предварително загрята дестилирана вода и т. н. Получената мъгла създава за секунди нулева видимост в помещението и своеобразна визуална бариера за крадците.

Принцип на действие
Обикновено кражбите и обирите са криминални актове, които се извършват за броени минути и в сравнително голям от случаите полицейските патрули не успяват да пристигнат навреме, за да ги предотвратят. Генераторите за мъгла се задействат мигновено при сигнал за влизане с взлом или опит за кражба от страна на алармената система и могат да осигурят превенция на криминалното деяние.

Ефектът на мъглата продължава около 15 минути и осигурява достатъчно време на органите на реда да пристигнат в обекта. Самата мъгла не оставя никакви следи и е напълно безопасна за хората, животните и имуществото.

Най-разпространеното приложение на генераторите за мъгла като система за сигурност е в комбинация с вече съществуваща в обекта или инсталирана заедно с генератора жична или безжична алармена система. Повечето от генераторите за мъгла на пазара са универсално съвместими с всички типове масово използвани алармени системи.

Задействането на генератора се осъществява чрез подаване на сигнал от алармената система, като самият генератор може да разполага с индикация на статуса, контролен панел или софтуер за компютърен мониторинг и отдалечен контрол.

Действието на някои генератори за мъгла е базирано на принципа на диабатното разширение на флуид през загрята до висока температура дюза (около 180° C, в зависимост от вида на флуида). Използват се два основни метода за доставка на флуида към дюзата - помпа или аерозолна система под налягане. Вторият тип системи обикновено включва контейнери (бутилки) за еднократна употреба, които са компактни и удобни за подмяна.

Генераторите за мъгла могат да произведат средно между 300 и 1000 куб. м дим за 15-30 секунди, което ги прави предпочитано средство за превенция на обири и грабежи в различни търговски и индустриални обекти, включително банки, бижутерии, складове, офиси, обменни бюра за валута, заложни къщи и т. н.

Изискванията към генераторите за мъгла на европейския пазар са дефинирани в стандарта EN50131-8/БДС EN 50131-8:2009 “Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 8: Системи/устройства за сигурност, които откриват мъгла/дим”.
Първият документ със спецификации в областта е британският стандарт BS7939:1999 “Системи/устройства за сигурност с мъгла/дим - практически наръчник за производство, инсталация и поддръжка”.

Той е издаден от Британския институт за стандартизация и има незадължителен характер, но изискванията, заложени в него, се спазват и утвърждават от повечето големи европейски производители. Стандартът препоръчва генераторите за мъгла да разполагат с интегрирана система за контрол на количеството произвеждан дим, която да предотвратява изпускането на по-голямо от стандартното количество.

Препоръчително е и интегриране на генераторите с централния алармен контролер, което да гарантира информиран отговор на изпускането на мъгла и да позволи изпълнението на съответните протоколи за сигурност, зададени в стандарта.

Възникване и развитие на концепцията
Първите устройства за генериране на изкуствен дим са разработени през 60-те години на миналия век. Тези системи са използвани първоначално в противопожарната и гражданската защита в тренировъчни програми за евакуация. С нарастването на търсенето им, генераторите за мъгла постепенно преминават в сегмента системи за сигурност.

Първата такава система, базирана на изкуствена мъгла, е проектирана, произведена и инсталирана през 1974 г. в Обединеното кралство. Целта й е да защитава от кражба кюлчета злато в специални трезори. През следващите години британското министерство на отбраната започва все по-масово да използва технологията в охраната на златния резерв на страната.

През 90-те години на XX в. на пазара в Европа се появяват няколко компании производители на генератори за мъгла, като първата комерсиална система, сертифицирана по стандарта ISO 9000, е факт през 1993 г. Оттогава насам пазарът и приложенията на този тип системи на Стария континент и по света значително се разширяват.

Съвременни приложения в областта на сигурността
Приложенията на генераторите за мъгла в областта на системите за сигурност през последните години значително се увеличиха благодарение на голямото разнообразие от продукти и технологии в сегмента и широката гама решения, подходящи както за битови, така и за комерсиални и индустриални цели.

Сред най-популярните обекти, в които се инсталират генератори за мъгла, са банки, частни домове, офиси, супермаркети, складове, училища, индустриални обекти и т. н. По данни от проучване на системите за генериране на мъгла във Великобритания, проведено под егидата на Уорчестърския политехнически институт, към 2010 г. в страната има над 100 хил. инсталации на такива системи. Днес, 7 години по-късно, броят на инсталациите в глобален мащаб многократно се е увеличил.

Интеграция със системите за противопожарна защита
За да се избегне фалшивото задействане на генераторите за мъгла, се препоръчва интегрирането им в пожароизвестителната система на обекта.

Препоръчително е използването на детектори за топлина, а не за дим, които да гарантират, че системата различава изкуствената мъгла от пушека при пожар. Някои производители насърчават внедряването на термодетектор за регистриране на темповете на повишаване на температурата в обекта, който да предотврати фалшиви сработвания на противопожарната аларма и изпращането на сигнал за задействане на генератора за мъгла.

Препоръчително е и осигуряването на система, която да блокира генератора за мъгла при реален пожар, за да се избегне влошаването на видимостта и възпрепятстването на евакуацията. Сред функциите, с които все повече противопожарни системи с интегрирани генератори за мъгла за публични обекти разполагат, е гласовото известяване, което спомага за по-лесното разграничаване на типа сигнали (за пожар или за кражба) от обитателите/ползвателите на обекта и съдейства за по-адекватна реакция от тяхна страна.
Генератори за мъгла с нагряване на флуида
Генераторите на мъгла със система за нагряване използват или инертен газ, или електрическа помпа, която придвижва смес от дестилирана вода, минерално масло, гликол или глицерин към топлообменник, в които флуидът се изпарява. Най-разпространените модели на пазара работят с помпена система.

Базовите конфигурации генератори на мъгла са оборудвани с резервоар за флуид, електрическа помпа, която да го транспортира, и топлообменник. По-сложните модели разполагат с редица други функции, включително честотни регулатори за контрол на изпусканото количество мъгла, таймери, системи за отдалечено управление и мониторинг, индикатори за статус и др. На пазара се предлагат аксесоари, подходящи както за системите с нагряване на флуида, така и за генератори с охлаждащи системи.

Газовите генератори на мъгла използват инертен газ, предимно въглероден диоксид или азот, за задвижване на флуида към топлообменника, където се изпарява, образувайки мъгла. Някои модели газови генератори разполагат с технология за контрол на изходния обем мъгла чрез контрол на количеството инертен газ, подаван към системата за задвижване на флуида.

Генератори на мъгла с охладителна система
Генераторите на мъгла с охлаждаща система произвеждат гъст дим, който се спуска ниско по земята и постепенно се разсейва и издига. В основата на тези системи обикновено е сух лед, течен азот или в по-новите модели - втечнен въздух.

Изкуствената мъгла на базата на сух лед (твърд въглероден диоксид) се получава чрез предварително загряване на вода близо до точката на кипене в подходящ контейнер и добавянето на бучка сух лед в контейнера.

Тъй като при стандартна атмосферна температура и налягане въглеродният диоксид е газ, при добавянето му в твърдо агрегатно състояние към загрятата вода той сублимира и мигновено произвежда газ, кондензирайки водната пара и създавайки плътна бяла мъгла. Вентилатор, монтиран в горната част на контейнера, насочва мъглата в необходимата посока.

Системите с течен азот произвеждат мъгла, която пада ниско по пода, подобно на сухия лед. При тези генератори специален нагревател загрява вода близо до точката на кипене, произвеждайки пара и увеличавайки влажността в затворен контейнер. Когато течният азот се придвижи от помпа към контейнера, влагата в него бързо се кондензира, създавайки плътна бяла мъгла. Тя се насочва отново чрез вентилатор, разпределяйки се в помещението от пода нагоре.

В по-съвременните модели вместо течен азот се използва втечнен въздух за генериране на ниско стелеща се плътна бяла мъгла, която се издига нагоре. Втечненият въздух се състои от азот и кислород в съотношение съответно 79% към 21%, съхранявани в течна форма в изолирани цилиндри.


 

Свойства на мъглата
Изкуствената мъгла, генерирана чрез изпаряването и кондензирането на смес от гликол или глицерин с дестилирана вода, е с висока плътност и видимост. Частиците й обикновено са с размер от 0,2 до 2,0 микрона (около 0,2 за базираните на глицерин флуиди и около 0,8 при базираните на гликол) в диаметър, което спомага за бавното й уталагане и голямата и дълготрайност.

Детекторите за дим с йонизираща технология реагират най-адекватно на частици с размер по-малко от един микрон, а фотоелектричните сензори разпознават най-ефективно частици, по-големи от 1 микрон.

Мъглата, произвеждана от детекторите, е вероятно да бъде разпозната от сензорите за дим с йонизираща технология, но погрешно отчетена като пушек. По-малко вероятно е тя да задейства фотоелектричен сензор, но все пак такава възможност съществува, а това би била причина за фалшиво активиране на противопожарната система.

Предимства пред другите типове системи за сигурност
Стандартните системи за сигурност невинаги гарантират превенция на влизането в обекта. Дори и да се задейства аларма, крадците обикновено са наясно, че на полицейските патрули им трябват средно 10-15 минути да стигнат до мястото на грабежа. На нарушителите обаче са им необходими едва няколко минути, за да извършат обира и да напуснат обекта.

Основно предимство на генераторите за мъгла пред останалите технологии за сигурност е мигновеното им задействане и реализирането на целия им ефект в рамките на 15-30 секунди, както и голямата трайност на този ефект - до над 15 минути от активирането на системата. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от ФламтехФирмена статия

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана в областта на пожарната безопасност, чрез услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност. Предлагаме противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършваме сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изготвяме схеми за евакуация. Ние сме компания, която се стреми към непрекъснато усъвършенстване, за да предлагаме висококачествени продукти и услуги, съгласно действащите нормативни актове и международни стандарти.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана  в областта на пожарната безопасност, чрез услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на  всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност. Предлагаме противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършваме сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изготвяме схеми за евакуация.

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжкаИнтервю

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжка

Как Анди успява да се наложи като една от водещите компании за изграждане и обслужване на системи за сигурност и как успешното сътрудничество с мобилните оператори в страната допринася за това – разберете от разговора с инж. Кирил Радев, ръководител корпоративни клиенти във фирмата.

Технологични тенденции за сигурност в офис сградиТехническа статия

Технологични тенденции за сигурност в офис сгради

Собствениците на търговски и офис сгради все по-често се изправят пред проблеми със сигурността, които засягат както тях самите, така и обитателите на зданията. Независимо дали една сграда се обитава от собственика й или от наематели, гарантирането на максимална сигурност в името на защитата на хората и на тяхната интелектуална и физическа собственост е от жизненоважно значение.

Последни достижения в сградните системи за сигурностТехническа статия

Последни достижения в сградните системи за сигурност

През последното десетилетие станахме свидетели на своеобразна революция в областта на сградните системи за сигурност. Фундаментални технологии като безжичните и клетъчни устройства навлязоха в тази сфера, за да променят завинаги начина, по който осигуряваме безопасността на домовете си.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top