РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Гео-Иванов

, Брой 3/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Гео-Иванов

 

съдържание на рекламата

НАДЕЖДНИЯТ ПАРТНЬОР, КОЙТО ПОЗНАВАТЕ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И СИСТЕМИ

консултантска, търговска и сервизна дейностул. Венелин 27, София 1000, тел.: 02 989 6793, тел./факс: 02 980 0688

e-mail: ivanov@geo-ivanov.com

www.geo-ivanov.com