РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара

, Брой 6/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара

 

съдържание на рекламата

Водещ световен панаир

за архитектура и техника

Франкфурт на Майн, 15. - 20. 4. 2012

> Осветление

> Електротехника

> Домашна и сградна автоматизация

> Софтуер за строителството

www.light-building.com

info@bulgaria.messefrankfurt.com

Tel. +359 2 816 30 31