РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара

01.12.2015 , Брой 6/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара

 

съдържание на рекламата

13 - 18. 3. 2016

Frankfurt am Main

Водещ международен панаир за осветление и техника за сгради

Осигурете рентабилност.

Моделирайте бъдещето.

Ефективен енергиен мениджмънт, по-добро качество на живот и икономичност: Научете как тенденциите в осветителния бранш, сградна техника и дизайн правят Вашия имот по-привлекателен и повишават комфорта. Само и единствено на Light + Building.

Where modern spaces come to life.

www.light-building.com

mila.pavlova@ahk.bg

Тел. 02 816 30 31