РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Глобал Тест

01.04.2014 , Брой 2/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал Тест

 

съдържание на рекламата

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕОOД

www.global-test.eu

e-mail: office@global-test.eu

1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б тел./факс: 02/ 953 07 96, 952 51 95

НОВО ПОКОЛЕНИЕ

ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ ОТ TESTO

ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН, ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВО

НА ОБРАЗА И ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Анализ на фасадите и извършване на енергийно обследване на сгради

• Разпознаване на дефектна топлоизолация, термомостове и строителни недостатъци • Откриване на течове от вградена тръбна инсталация

• Мониторинг и проверка на фотоволтаични системи • Профилактична поддръжка на машини и електрически инсталации

• Откриване на прегрели компоненти в електрически табла

• Лесен мониторинг нивата на пълнене в резервоари

• Измерване на високи температури в промишлеността Testo 870

Инфрачервена резолюция: 160 x 120 pixelsТоплинна чувствителност (NETD): < 100 mK

Testo 885

Инфрачервена резолюция: 320 x 240 pixels

Топлинна чувствителност (NETD): < 30 mKTesto 875i

Инфрачервена резолюция: 160 x 120 pixels Топлинна чувствителност (NETD): < 50 mK

Промоция до

30.09.2014

Testo 890

Инфрачервена резолюция: 640 x 480 pixelsТоплинна чувствителност (NETD): < 40 mK