РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Гриком Инженеринг

01.08.2015 , Брой 4/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Гриком Инженеринг

 

съдържание на рекламата

ИЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ДИСТРИБУЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ИНВЕСТИТРОСКИ НАДЗОР

Промишлени системи за искрогасене и предотвратяване на прахови експлозий • Пожароизвестителни системи • Пожарогасителни системи - водни, газови, прахови, пенни • Сигналноохранителни системи • Системи за видеоконтрол и наблюдение • Системи за контрол на достъп • Системи за контрол на работното време • Периметрова охрана • Интегрирани системи за сигурност в областта на интелигентните системи за сигурност • Системи за сградна автоматизация • Часовникови системи за сгради с GPS синхронизация

• Системи за радиооповестяване и озвучаване на сгради • Болнични системи за повикване • Акустични пожароустойчиви врати

• Материали за пасивна пожарна защита

Централен офис:

София 1303, България, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” No186

Тел.: (02) 988 74 70; факс.: (02) 988 74 72

е-mail: info@gricomgroup.com

www.gricom.bg