РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Гриком Инженеринг

01.02.2017 , Брой 1/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Гриком Инженеринг

 

съдържание на рекламата

ИЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ДИСТРИБУЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ИНВЕСТИТОРСКИ НАДЗОР

•Промишлени системи за искрогасене и предотвратяване

на прахови експлозии

•Пожароизвестителни системи

•Пожарогасителни системи

- водни, газови, прахови, пенни

•Сигналноохранителни системи

•Системи за видеоконтрол и наблюдение

•Системи за контрол на достъп

•Системи за контрол на работното време

•Периметрова охрана

•Интегрирани системи за сигурност в областта на интелигентните системи за сигурност

•Системи за сградна автоматизация

•Часовникови системи за сгради с

GPS синхронизация

•Системи за радиооповестяване

и озвучаване на сгради

•Болнични системи за повикване

•Акустични пожароустойчиви врати

•Материали за пасивна пожарна защита

Централен офис:, София 1303, България, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” No186, Тел.: (02) 988 74 70; факс.: (02) 988 74 72; е-mail: info@gricomgroup.com, www.gricom.bg