РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Гриком Инженеринг

25.10.2017 , Брой 5/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Гриком Инженеринг

 

съдържание на рекламата

ИЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ДИСТРИБУЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ИНВЕСТИТОРСКИ НАДЗОР

• Промишлени системи за искрогасене и предотвратяване на прахови експлозии
• Пожароизвестителни системи
• Пожарогасителни системи - водни, газови, прахови, пенни
• Сигналноохранителни системи
• Системи за видеоконтрол и наблюдение
• Системи за контрол на достъп
• Системи за контрол на работното време
• Периметрова охрана
• Интегрирани системи за сигурност в областта на интелигентните системи за сигурност
• Системи за сградна автоматизация
• Часовникови системи за сгради с GPS синхронизация
• Системи за радиооповестяване и озвучаване на сгради
• Болнични системи за повикване
• Акустични пожароустойчиви врати
• Материали за пасивна пожарна защита

Централен офис:, София 1303, България, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" No186, Тел.: (02) 988 74 70; факс.: (02) 988 74 72; е-mail: info@gricomgroup.com, www.gricom.bg