РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Хьорман България

01.08.2015 , Брой 4/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хьорман България

 

съдържание на рекламата

Спестявате

до

40%**

Външна врата

без странична част

от 2095 лв.*

Автоматична гаражна врата

от 1595 лв.*

Изображението на повърхностите не е обвързващо. Правото за нанасяне на технически

и ценови промени се запазва.

* Необвързваща ценова препоръка, вкл. 20 % ДДС без размери по поръчка и монтаж,

касаеща промоционалните размери (автоматична гаражна врата: RenoMatic 2015:

2375 . 2000 мм, 2375 . 2125 мм, 2500 . 2000 мм, 2500 . 2125 мм, 4500 . 2125 мм,

4500 . 2250 мм; външна врата RenoDoor Plus 2015: 1000 . 2100 мм, 1100 . 2100 мм).

В сила до 31.12.2015 г. при всички участващи в акцията търговци в България.

** При автоматична гаражна врата RenoMatic 2015 в сравнение със секционна врата LPU

на Hormann със същите повърхност и размери

Модернизирайте

с производител № 1 в Европа

• Външна врата RenoDoor Plus 2015

• Автоматична гаражна врата RenoMatic 2015

• Повече информация ще намерите на адрес:

www.hormann.bg/action2015