РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Херц Арматура

01.08.2016 , Брой 4/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Херц Арматура

 

съдържание на рекламата

Иновативна техника..

Отоплителна арматурa

Котли на биомасa

...от Австрия

www.herz.eu

1756 София,бул. Климент Охридски 27 А

тел.02/975 12 80, факс 02/975 12 81

8000 Бургас, тел. 0886 477 846

4400 Пазарджик, ул. Райко Алексиев 14А

тел. 034/44 85 61, факс 034/44 85 81

e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg