РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ХЕРЦ Арматура

26.02.2019 , брой 1/2019

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХЕРЦ Арматура

 

съдържание на рекламата

Иновативна техника..

Отоплителна арматурa
Котли на биомасa

...от Австрия

www.herz.eu

1756 София
бул. Климент Охридски 27 А
тел.02/975 12 80
факс 02/975 12 81

8000 Бургас
тел. 0886 477 846

4400 Пазарджик
ул. Райко Алексиев 14А
тел. 034/44 85 61
факс 034/44 85 81
e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg